Auteurs Posts van Angelle van Kleef

Angelle van Kleef

Angelle van Kleef
39 POSTS 0 REACTIES

Zomer in Ontario

Juli is een echte zomermaand. De temperaturen variëren tussen 23 en 33°C. Dit is niet ongebruikelijk in ons Canadees landklimaat. Dit jaar is er...

Summer time

July is a real summer month. The temperatures vary between 23 and 33 ° C. This is not unusual in our Canadian climate. This...

‘Ik laat werk los dat ik 30 jaar met plezier gedaan heb’

Vandaag ben ik weer eens gebeten door een black fly; een vlieg die een hap uit je vel neemt zodat er bloed uitloopt en...

I let go of the work that I have enjoyed doing for 30 years

Today I was bitten by a black fly; a fly that takes a bite out of your skin so that blood runs out and...

Zelfs de laatste gaatjes van onze kas zijn gevuld

Halverwege maart krijgen we meestal de laatste serieuze sneeuwval. Daarna neemt de kracht van de zon, evenals de toevoer van warme lucht, toe. De...

We focus on growing for the time when demand is high

Mid March we usually get the last dumping of snow. After that, the power of the sun increases, as does the supply of warm...

The winters in Canada are always longer and colder

In January I talked to my brother. He grows peppers and he told me that it was freezing in the Netherlands. He became a...

Acknowledging change is not always easy

We’ll be celebrating our 20th anniversary in Canada this year. Before our move, we’d already been growing hibiscus and foliage plants in the Netherlands...

Having to wait for your order for eight weeks is extreme..

In the autumn of 2017, we expanded our greenhouse by 25%. As a result, our plant production has increased too. In fact, the number...

‘Bliksem veroorzaakte veel schade op ons bedrijf’

Nu onze zoon en dochter met ons meewerken in het bedrijf besteden we regelmatig aandacht aan het bedienen van alle apparatuur. Beregenen, bemesten, misten,...

‘Our company was hit by one of those thunder storms’

Since our son and daughter joined us in the business, we have been showing them how to operate all the equipment on a regular...

Creating a good growing climate is always hard in Ontario when you’re dealing with...

The busy days of the spring season are behind us. With lots of sales in May and June, it’s always an intensive period. We...

Het creëren van een goed kasklimaat vraagt de hele dag aandacht in Ontario

De drukte van het voorjaar is achter de rug. Omdat we veel verkoop in de maanden mei en juni hebben, was dat een intensieve...

‘Het weer werkte mee en de verkopen waren goed met Moederdag’

Evenals in Nederland was ook in Ontario april koeler dan gemiddeld. Bijna de hele maand schommelde het kwik tussen 5°C overdag en -5°C ’s...

‘Once we reached Mother’s Day, the market changed’

Just like in the Netherlands, April was cooler than normal in Ontario. Temperatures stayed somewhere between 5°C during the day and -5°C at night,...

Het is stilte voor de storm bij Colourful Gardens

Voordat de voorjaarsdrukte losbarst, is er even de stilte voor de storm. De winter ebt langzaam weg, de laatste resten sneeuw smelten, de dagen...

Calm before the storm at Colourful Gardens

It’s calm before the storm here at the moment, in anticipation of the busy spring season. Winter is slowly fading away, the last bits...

‘Canada biedt ruimte aan buitenbeentjes’

De Canadese land- en tuinbouw wordt door de overheid gestimuleerd met een pakket maatregelen. Zo heeft de provinciale regering in Toronto een toeslag van...

‘There’s a place for outsiders in Canada’

The Canadian agricultural sector is supported by the government with a wide range of programmes. The most recent measure resulted from Cap and Trade....