Auteurs Posts van Redactie Bloemisterij

Redactie Bloemisterij

Redactie Bloemisterij
2047 POSTS 0 REACTIES

OPEC-afspraken drukken stempel op de markt

Na de stilliggende handel rond de kerstdagen is de bij het heropenen van de markt de gasprijs met een sprong omhoog gegaan. Dit sentiment was vooral een reactie op het dalen van de temperaturen en het stijgen van de olieprijs.

Kolen drijven de prijs op

De kolenprijzen zijn afgelopen twee weken gestegen met ongeveer 15 procent. Dit heeft een effect op de koers van elektriciteit, deze is gestegen met ongeveer 12 procent. Gas is ook iets duurder geworden door de gestegen olieprijs en doordat de winter voor de deur staat.

Markt omhoog door stijgende brandstofprijzen

Door de stijging van de olieprijs is de markt van gas ook licht gestegen maar niet evenredig met de oliemarkt. Wellicht was er in zijn geheel weinig cohesie tussen olie en gas, want afgelopen week was er ook een probleem met een gasopslag en er was weinig toevoer van LNG.

Weersvooruitzicht bepaalt prijzen

De koers van gas is deze week voornamelijk dalend geweest. De oorzaak van de daling is vermoedelijk het gevolg van de temperaturen welke door weervoorspellers voor de komende korte termijn op bovengemiddeld voorspeld worden.

OPEC deal korte termijn politiek

Voor gas zijn er geen stijgende marktomstandigheden. De temperaturen zijn hoger dan eerder door meteorologen was voorspeld, dit heeft een prijsdrukkend effect. Hierdoor is ook te verklaren dat de prijzen voor gas niet gestegen zijn in navolging van de olieprijs.

Oliemarkt in de greep van OPEC

Deze week is het prijsniveau licht gestegen onder druk van sentimenten over de weersverwachting. Er was door meteorologen voorspeld dat december wel eens voor veel kou zou kunnen gaan zorgen. Naar wat nu blijkt gaat het niet kouder worden dan een normale decembermaand.

Tegenstrijdige belangen olieproducerende landen

Als gevolg van de hogere temperaturen in Europa deze week is de vraag naar gas ook afgenomen. Het gevolg van de kleinere vraag is dat de prijs voor de tweede week op rij een lichte daling liet zien. De verhoogde vraag vanuit Engeland is opgevangen door extra beschikbaar gekomen LNG-gas en een extra toevoer vanuit Rusland. De koers van daggas is wel op niveau gebleven, hiermee wordt de voorraad in de opslagvelden van Nederland weer aangevuld.

Amerikaanse invloed op de markt?

Voor gas is er deze week een kleine daling gezien. Dit kunnen we zien als een verlate reactie op de koersdaling van olie. Ook heeft het te maken met het grote aanbod. Afgelopen zomer zijn de gasopslagvelden volledig gevuld met goedkoop gas wat op dit moment gemakkelijk gebruikt kan worden om de grotere vraag op te vangen. De grotere vraag werd veroorzaakt door de relatief koude Europese weersomstandigheden.

Marktkoersen met Franse Slag

Door de koude weersvooruitzichten is het niveau van de gasprijs gestegen. Ook stijgt het niveau doordat er nog steeds onzekerheid is in Frankrijk wat betreft het wel of niet in bedrijf gaan van kerncentrales. De koers van kolen en CO²-emissierechten zijn deze week verder opgelopen, waardoor gas steeds meer de concurrentie aan kan met kolen.

Franse uitval drijft de prijs op

Voor gas zijn de koersen op de spotmarkt behoorlijk gestegen als reactie op het iets koudere weer en de extra vraag voor opwekking van elektriciteit. De weerstemperaturen zijn behoorlijk lager geweest dan historisch gemiddeld in deze maand.

Volatiele koersen op de energiemarkten

De prijs van gas is licht gestegen. Reden voor de korte termijn-stijging is de extra vraag naar gas omdat het kouder is dan gemiddeld in deze periode. De lange termijn reageert licht mee en dit is te verklaren omdat rekening gehouden wordt dat er meer vraag vanuit Frankrijk gaat komen.

Uitspraken domineren de energiemarkt

Nadat de dreigende staking in Noorwegen in de olie- en gasindustrie geen doorgang heeft gehad, hebben we een paar dagen een daling van de prijzen gezien.

Nieuwe gasproducenten de markt op

De koersen van gas hebben enigszins de koers van olie gevolgd. Maar ook de extra vraag voor de stook van electriciteitscentrales heeft een opdrijvend effect gehad. Volgens insiders zou dit maar van tijdelijke aard zijn.

Olieproductie bevroren?

Doordat de gasprijzen laag zijn wordt er meer gas verbruikt in centrales voor de opwekking van elektriciteit. De gascentrales zijn schoner dan steenkolen, en omdat de emissierechten wat zijn opgelopen in prijs, is het dus interessanter om schoner gas te gebruiken.