Auteurs Posts van Jeroen Verheul

Jeroen Verheul

Avatar
16 POSTS 0 REACTIES
Jeroen Verheul is redacteur van Groenten & Fruit

Advies: gemeente kan middelendiscussie sturen

Gemeenten kunnen bij intensieve teelten gesprekken op gang houden tussen telers en omwonenden en zo escalatie en zorgen over middelengebruik voorkomen. De discussie en spanning...

Kortlopende cao Glastuinbouw van kracht geworden

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de kortlopende cao Glastuinbouw verbindend verklaard, terwijl partijen in een impasse zitten voor een nieuwe cao. De...

Nieuwe inzichten lagere energiebesparing kassen

De glastuinbouw bespaart in 2020 voor het Energieakkoord 9 petajoule, 1 petajoule minder dan verwacht. Dat blijkt uit de jongste Klimaat- en Energieverkenning (KEV)...

Twijfel aan duurzaamheid houtstook

De najaarsronde van de SDE+ is open, ook voor houtstook. De duurzaamheid daarvan staat echter ter discussie. Veel tuinders en tuinbouwgebieden zetten in op het...

Liander belooft Gelderse tuinders beter stroomnet

Netbeheerder Liander wil vanaf 2023 het elektriciteitsnet verzwaren om leveringsproblemen in delen van Gelderland aan onder meer glastuinbouw tegen te gaan. Door de groei van...

Noodhuisvesting arbeidsmigranten kan uit bij 5 jaar

Het realiseren van noodhuisvesting voor arbeidsmigranten voor een periode van 3 jaar lijkt onhaalbaar, maar is voor 5 jaar wel rendabel. Dat blijkt uit aanvragen...

Geen aparte tuinbouwparagraaf begroting LNV

Het opsplitsen van belangrijke begrotingsonderdelen van het ministerie in onder meer landbouw en tuinbouw is niet haalbaar. Dat schrijft minister Carola Schouten in een brief...

Tuinbouwakkoord bij uitwerking aangescherpt

Bij de uitwerking van de nationale Tuinbouwagenda 2030 wordt gelijk een aanscherping van de ambities meegenomen. Dat blijkt uit een voortgangsverslag door provincie Zuid-Holland van...

VVD‘er Weverling: ‘Is Floriade genoeg tuinbouw?’

De Floriade moet laten zien dat het een wereldtuinbouwtentoonstelling is in plaats van natuurinclusief bouwen. Dat zei Arne Weverling (VVD) woensdag 9 oktober bij de...

Groen licht aardwarmte in stikstofdebat

Twee aardwarmteprojecten in de glastuinbouw die nu stil liggen vanwege de stikstofdiscussie hebben uitzicht op doorgang. Het kabinet zal groen licht geven voor projecten waarvan...

Aquathermie en ondiepe geothermie niet in SDE

In de aanpassingen van de SDE+-regeling worden aquathermie en ondiepe geothermie niet ondersteund met garanties. Voor geothermie en zonnevelden op landbouwgronden zijn de voorwaarden aangepast. Dat blijkt...

Floriade krijgt vorm met kleiner thema tuinbouw

De komende maanden krijgt de Floriade vorm via concrete projectvoorstellen. Daarbij speelt tuinbouw geen hoofdrol. Dat blijkt uit een brief van minister Carola Schouten van...

Duitse tuinders via CO2-heffing naar zuinige kas

De Duitse glastuinbouw wordt via CO2-heffingen en steun voor energietransitie gedwongen tot verduurzaming. De Duitse regering is met een breed pakket aan klimaatmaatregelen gekomen. Zo...

Plannen collectief plantgezondheidsfonds onzeker

Het is onzeker of een collectief plantgezondheidsfonds het licht ziet in Nederland. De Europese Commissie lijkt roet in het eten te gooien. Op dit moment...

Glastuinbouw op de kaart zetten bij songfestival

De gemeente Westland heeft bij de publieke omroep NPO promotiemateriaal ingeleverd om Westland op de kaart te zetten bij het Eurovisie Songfestival. Wethouder Karin Zwinkels...

Ministerie stapt uit glasontwikkeling

Het ministerie van LNV is niet langer verbonden aan het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). Dat blijkt uit het jaarverslag van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL), het...