Auteurs Posts van Joef Sleegers

Joef Sleegers

Joef Sleegers
101 POSTS 0 REACTIES
Joef Sleegers is in 2006 in dienst gekomen bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Affiniteit met de tuinbouw kreeg hij door vakantiewerk in de glastuinbouw in de omgeving van Venlo. Met gymnasium B en een studie biologie op zak is hij een echte beta. Na zijn opleiding ging hij aan de slag bij Oogst, waar hij het vak van journalist in de praktijk leerde. Zijn hobby fotografie kan hij prima combineren met het schrijfwerk. Joef hecht veel waarde aan natuur en milieu. Hij schrijft graag over innovatie en nieuwe technieken, en voelt zich thuis in een sector die ’verantwoord ondernemen’ serieus neemt.

Ongestraft pieken trekken op het stroomnet

Half november krijgt Westland Infra waarschijnlijk toestemming voor een pilot met het zogeheten ’stoplichtsysteem’. Glastuinders mogen dan extra stroom afnemen op de momenten dat...

Meten is niet alleen weten in gerbera, maar ook sturen en plannen

Het gebruik van data wordt steeds belangrijker in de tuinbouw. De gerberateelt gebruikt daarvoor het gewasregistratiesysteem FloriFocus. Daarnaast werkt deze gewasgroep aan een vernieuwd...

Ondersteunend glas blijft achter met zuiveringsplicht

Waarschijnlijk heeft slechts 20% van de bedrijven met ondersteunend glas actie ondernomen om aan de zuiveringsplicht te voldoen. De urgentie van de wetgeving is...

Verbeterde Agritron maakt fossielvrij stomen mogelijk

Na een te vroege start is de Agritron weer terug in de startblokken. In de afgelopen jaren is de techniek van het magnetronstomen verbeterd,...

Anja Dieleman: ‘Met led gaan we enorme stappen zetten’

Twintig jaar lang was de belichting in de kas het domein van de hogedruknatriumlamp. Het onderzoeksproject ’Ledlicht bij zonlicht’, dat 1 september is gestart,...

Igo Janssen, Horticoop: ’Groothandel is niet de plek in de keten waar we willen...

Horticoop verkoopt per 1 november haar groothandel en gaat zich richten op productie en ontwikkeling. In het verleden zijn al fabrikanten van potgrond, schermmiddelen...

Rupsenbestrijding in gerbera een legpuzzel

Veel plagen zijn al biologisch onder de knie in de gerberateelt. De bestrijding van rupsen is echter nog een hele puzzel, zeker na het...

Verbod neonicotinoïden maakt gebrek aan correctie nijpender

Het gebruik van neonicotinoïden is verder ingeperkt. In de teelt van tuin-, terras- en balkonplanten mogen de stoffen niet meer worden gebruikt. Voor telers...

Weerpaal uit de akkerbouw levert data voor buitenbloemen

Data worden steeds belangrijker voor telers. Dat geldt ook voor buitenteelten. Delphiniumteler Michel Nederpel heeft in zijn gewas een uitgebreide weerpaal gezet, die vaker...

Smart Grid Westland komt stapje dichterbij

Smart Grid Westland is een stapje dichterbij gekomen. De Autoriteit Consument en Markt heeft onlangs een ontwerpbesluit gepubliceerd voor een ontheffing waarmee Westland Infra...

Onderzoek naar tevredenheid over belangenorganisaties land- en tuinbouw

Agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen heeft het plan om in het najaar van 2018 een onafhankelijk onderzoek uit te voeren onder boeren en...

Statiegeld voor fust is normaal, maar voor trays nog niet

Een van de simpelste manieren om de afvalberg te verminderen is ’meermalig gebruik’. Maar terwijl een statiegeldsysteem voor bloemenemmers de normaalste zaak van de...

Kan de sierteelt zonder plastic verpakkingen?

Overheden, retail en ook consumenten willen steeds meer af van plastic wegwerpmaterialen. De sierteelt is sterk afhankelijk van het gebruik van plastics in de...

Handhavers vertellen over ervaringen tijdens Water Event op 4 oktober

De zuiveringsplicht is sinds begin dit jaar een feit. Hoe loopt dit in de praktijk? Hierover vertellen handhavers in een van de workshops van...

Druppelirrigatie in pioenen: met veel minder water hetzelfde effect

Druppelirrigatie is zo oud als de weg naar Rome. In Nederlandse zomerbloemen wordt het echter weinig toegepast. Een proef van pioenenteler Jacques Bergsma in...

Een zomer voor de sierteelt om van te leren

Het is duidelijk dat dit een heel bijzonder jaar is, qua hitte en droogte. Hoewel dit een incident lijkt, zou het heel goed een...

Sierteeltsector zint op maatregelen voor zinderende zomer

Een lange droge zomer. Met buitenbloemen die zuchten onder de oostenwind en een felle instraling. Met bassins die leeg zijn en medewerkers die peentjes...

Asbest saneren: nog miljoenen golfplaten te gaan

Stilaan worden asbest daken vervangen, maar storm lopen doet het nog niet. Toch moeten ze over vijf jaar allemaal vervangen zijn. Misschien is het...

’Meld aanleg zonnepark zo vroeg mogelijk bij netbeheerder’

Bedrijven die plannen hebben om op grote schaal zonne-energie op te wekken, moeten die zo vroeg mogelijk melden bij de netbeheerder. Dat laat een...