Auteurs Posts van Peter van Leth

Peter van Leth

Peter van Leth
658 POSTS 0 REACTIES
Peter van Leth is per 2001 in dienst bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Het is zijn vierde agrarische vakblad waar hij werkzaam is, na Het Loonbedrijf, De Fruitteelt en OOGST. Geboren en getogen in Utrecht lag een groene schoolkeuze niet direct voor de hand, maar bij beroepskeuzetesten op het atheneum kwamen groene opleidingsrichtingen toch steeds uit de bus. Hij koos voor de Rijks Hogere Tuinbouwschool in Utrecht. En is in die boeiende sector blijven hangen, niet middenin maar vanaf de zijlijn als journalist. Eigenlijk zou hij wel alle onderwerpen willen beetpakken om over te schrijven, maar toch met enige voorliefde voor ondernemerschap, personeelsbeleid, jong talent, gewasbescherming en veredeling.

Vooral goed middelennieuws voor leliebroeiers

LilyPlus en Captosan 500 S zijn beide nieuw inzetbaar in de broeierij van lelies. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden verleende...

PlanetProof Sierteelt groeit gestaag

In de sierteeltsector lopen niet zoveel telers warm voor PlanetProof als in de groenteteelt en fruitteelt. Schema-eigenaar SMK besteedt dan logischerwijs meer energie aan...

’Voorkom verwateren PlanetProof’

PlanetProof wordt populairder onder siertelers blijkt uit de stand van zaken die het Vakblad voor de Bloemisterij deze week optekent. Nog niet zo sterk...

Resistente sierteeltgewassen een stap dichterbij

25 Nederlandse sierteeltveredelaars, van klein tot groot, hebben hun handtekening gezet onder de realisatie van een Centrum voor Biotoetsen in de Sierteelt. Beschikbaarheid van...

Politiek roept op tot meerjarige afspraken met agrariërs

Het kabinet moet meer inzetten op meerjarige afspraken met een brede vertegenwoordiging van sector en ketenpartijen in de agrarische sector. Daarvoor pleit Roelof Bisschop...

‘Meer schermen geeft opvallende resultaten in potplanten’

Afgelopen zomer hebben telers van potplanten positieve ervaringen opgedaan met het eerder dichttrekken van de schermen en de geleidelijke afkoeling van het gewas aan...

Minister Schouten bezoekt Ter Laak Orchids

Op 17 oktober heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bezoek aan Ter Laak Orchids in wateringen. Aanleiding van het bedrijfsbezoek was...

Korten op pensioenen door BPL Pensioen komt dichterbij

BPL Pensioen heeft afgelopen vrijdag werkgevers middels een brief geïnformeerd over de slechte financiële situatie waarin het zich bevindt. De kans dat de premie...

Regering moet werk maken van CO2-voorziening

In de Tweede Kamer is dinsdag 15 oktober een motie aangenomen om snel werk te maken van de CO2-voorziening voor de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland...

Extra aanvoerleiding is interessante voedingsoplossing

Bij de teelt van gewassen waarbij verschillende teeltfasen in dezelfde kas staan, is het soms moeilijk puzzelen wat de beste voedingsoplossing is. Een aangepaste...

Rabo: ’Onbegrijpelijk dat veiling FSI-ambitie niet haalt’

Royal FloraHolland (RFH) gaat als lid niet de ambitie halen van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI). FSI-leden hebben de ambitie uitgesproken om in 2020...

LTO Nederland wil voor 1 november duidelijkheid ministerie

LTO Nederland is per 1 november geen gesprekspartner meer van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als op de inspanningen van de...

Albert Heijn verkoopt 7% minder bloemen

Albert Heijn heeft zijn fair share in bloemen en planten dit jaar zien dalen van 100 naar 93. Dat blijkt uit de recente cijfers...

Ilexkweker De Jong komt crisis door dankzij tuincentrum

De ilexkwekerij van de familie De Jong in Boskoop wordt al decennia gecombineerd met een eigen tuincentrum gespecialiseerd in tuinplanten. Emiel de Jong, de...

Allure en Nomolt verdwijnen van de markt

Allure vloeibaar en Nomolt verdwijnen van de markt nu BASF Nederland bekend heeft gemaakt de werkzame stoffen chloorthalonil en teflubenzuron niet te verlengen. Het...

Roofmijtstrategieën in de chrysantenteelt blijven lastig

Het effect van bovendoor irrigatie en verschillende toedieningstechnieken van middelen op de vestiging van roofmijten laten nog geen duidelijk effect zien op de aantallen...

MVO zet een bedrijf beter op de kaart

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) kan de reputatie en waarde van een bedrijf versterken. De praktijk wijst uit dat bedrijven met een (maatschappelijke) missie en...

Eerste tonnen CO2 uit restafval geleverd aan glastuinbouw

Na ruim een jaar bouwen is afvalenergiebedrijf AVR begonnen met de afvang en levering van de eerste tonnen CO2 aan de glastuinbouw. CO2 is...

Kabinet bekijkt en pakt stikstofprobleem per regio aan

Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak van de huidige stikstofproblematiek. Per gebied worden effectieve (bron)maatregelen in kaart gebracht en...