BBH gaat promotiebudget anders verdelen

Bloemenbureau Holland besteedt dit jaar negen miljoen euro aan generieke promotie. Daarnaast heeft de promotieorganisatie zes miljoen euro gereserveerd om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken. Hoe zij dit precies gaat doen, is nog niet bekend.

Telers en handelaren dragen dit jaar gezamenlijk vijftien miljoen euro af aan promotieheffing. Dit bedrag wordt anders verdeeld ten opzichte van voorgaande jaren. De handel heeft sinds een jaar zitting in het bestuur van Bloemenbureau Holland en dit leidt tot andere zienswijze. Zij wil graag meer met de collectieve campagnes doen en er extra omzet uit genereren. De handel mist nu de vertaalslag naar de praktijk.

Om te zorgen voor activaties en aansluiting, heeft Bloemenbureau Holland een bedrag van zes miljoen euro gereserveerd. Hoe dit bedrag precies aangewend gaat worden, is nu nog niet bekend. Op 16 februari houdt de VGB de jaarlijkse ledenvergadering. Daar zal het nieuwe, toekomstige model gepresenteerd gaan worden en zal er een beslising worden genomen.

Meer weten over de promotieplannen dit jaar? Lees Vakblad voor de Bloemisterij, nummer 4. Deze verschijnt vrijdag 27 januari.