Beeld van de gasmarkt aan het einde van het jaar niet duidelijk

De gasprijs is voor de korte termijn weer wat gedaald door de mildere weersomstandigheden in Europa. De lange termijnprijs is nauwelijks van zijn plaats gekomen. Zo aan het einde van het jaar zijn de energiemarkten voor het sluiten van contracten gesloten, hierdoor is een duidelijk beeld van de gasmarkt niet te zien.

Uit onderzoek blijkt dat gasleidingstelsel in Nederland geschikt is of plaatselijk gemakkelijk geschikt gemaakt kan worden, voor transport van waterstof. De uitkomst van het onderzoek betekent een opsteker voor de Noordelijke Innovation Board (NIB) die in het Noorden een waterstof-economie wil ontwikkelen.

Met in de Eemshaven aangevoerde stroom (uit Denemarken, Noorwegen, van windmolens op zee en de plaatselijke energiecentrales) zou deze schone brandstof en grondstof op grote schaal in de Eemsdelta geproduceerd kunnen worden. Daarvoor bestaan veel afnemers in het Chemiecluster in Delfzijl, maar ook in Nederland (Rotterdam/Zeeland) en mogelijk Duitsland (Ruhrgebied).

Elektriciteit
De korte en lange termijn contracten zijn beide licht gestegen afgelopen week maar verdere prikkels zijn uitgebleven om een juiste koers vast te kunnen stellen.
In Azië is op dit moment veel vraag naar kolen omdat de centrale overheid van China diverse kolencentrales opnieuw in gebruik heeft genomen voor de opwek van elektra, deze beslissing is genomen omdat er een te kort aan gas is voor de productie van elektra. Wellicht zal binnenkort besloten worden in China extra kolenmijnen geopend worden omdat de kolenprijs te hoog dreigt te worden.

De wereldwijde vraag naar kolen zal de komende vijf jaar nagenoeg stabiliseren. Dat verwacht het Internationaal Energieagentschap (IEA). De vraag naar steenkool groeit de komende jaren nog maar met gemiddeld 0,5 procent per jaar. In 2022 komt de vraag daarmee uit op 5,5 miljard ton en volgens het IEA is dat maar marginaal hoger dan het huidige niveau. De consumptie van kolen liep in 2016 met bijna 2 procent terug. Oorzaken waren de lagere gasprijzen, de opkomst van groenere energievormen en zuiniger energieverbruik.

Olie
De olievoorraad in Amerika is afgelopen week wederom licht gedaald. De koers van de olieprijs is hierdoor ook iets gestegen. De olieprijs stijging is een interessante ontwikkeling omdat de productie in Amerika nog altijd aan het groeien is en zo ook de Amerikaanse olie export naar met name Azië.

De olie export naar Azië is grotendeels verantwoordelijk voor het licht teruglopen van de Amerikaanse voorraad. Hiermee kunnen we vaststellen dat Amerika de markt steeds steviger in handen krijgt en dat de OPEC in dienst lijkt van Amerika om de prijs omhoog te krijgen doordat de OPEC de productie beperkt.

Het Congres van de Verenigde Staten heeft woensdag het licht op groen gezet voor olie- en aardgasboringen in het Arctic National Wildlife Refuge (ANWR), het natuurgebied in het noordoosten van Alaska. De bepaling werd te elfder ure toegevoegd aan de belastinghervorming, die dinsdag door het Congres werd goedgekeurd, en volgens Trump ‘Amerika zijn grandeur zal terugbezorgen’.

Deze update is verzorgd door NIFE Energieadvies.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties