Beperking inzet spuitzwavel in zomerbloemen deels opgelost

Het Ctgb heeft ingestemd met de toelating van Kumulus S met als werkzame stof spuitzwavel zonder beperking van de toepassingsperiode. Met maximaal vier toepassingen per 12 maanden en een interval van minimaal 10 dagen is echte meeldauw in zomerbloemen ook na juli aan te pakken.

Toen Thiovit-Jet in januari werd geherregistreerd, was dit geen goed nieuws voor zomerbloementelers. Het was weliswaar 10 keer toegelaten per 12 maanden, maar alleen van maart tot en met juli. En dat terwijl echte meeldauw waartegen spuitzwavel wordt ingezet in zomerbloemgewassen als phlox, delphinium en veronica vooral speelt in augustus en september. De vrees was dat dezelfde beperkingen zouden gaan gelden voor Kumulus S. Dat is niet het geval wat betreft de toepassingsperiode.

Echter met maximaal vier toepassingen per 12 maanden is een niet al te grote toepassingsperiode te bestrijken. In combinatie met Thiovit-Jet dus wel. Zomerbloementelers kunnen dus vooralsnog opgelucht ademhalen. Het Ctgb bekijkt echter momenteel of stapeling van identieke middelen niet aan banden moet worden gelegd. Is Kumulus S identiek aan Thiovet-Jet, is dan de vraag. Registratiedeskundigen verwachten van niet, maar durven hun handen daarvoor niet in het vuur te steken. Het afwachten is op het besluit van het Ctgb, dat nog dit jaar wordt verwacht.

Mycostop

Het biologische middel Mycostop is nu inzetbaar tegen pythium en fusarium in alle bedekte bloemisterijgewassen, daartoe heeft het Ctgb eveneens besloten. Voorheen was de toelating beperkt tot cyclaam, gerbera en anjer. De inzet is alleen toegestaan via druppelirrigatiesystemen, een aangietbehandeling of via een dipbehandeling van beworteld stek. De toepassing van Mycostop ter bescherming van zaden van bloemisterijgewassen is daarentegen komen te vervallen.

AZ 500

AZ 500 is door Ctgb toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel in zomerbloemen en sierheesters. Het bestrijdt breedbladige onkruiden.

Vervallen herbiciden

Daarentegen zijn diverse middelen op basis van de werkzame stof linuron komen te vervallen waaronder Afalon Flow, Afalon SC, Budget linuron en Datura. Breedbladige onkruiden zijn met deze middelen in diverse bedekte en onbedekte bloemisterijgewassen nog aan te pakken tot oktober 2017 (opgebruiktermijn).