Beperking spuitzwavel treft ook zomerbloemen

De beperking van het gebruik van spuitzwavel treft ook zomerbloemensector, stelt Helma Verberkt, programmamanager plantgezondheid bij LTO Glaskracht. Het middel mag in de buitenbloemen nog slechts worden gebruikt van maart tot en met juli. De meeste kans op meeldauw ontstaat echter in augustus en september.

Het Ctgb heeft in januari besloten om de toelating van Thiovit-Jet in te perken omdat zwavel een negatief effect heeft op natuurlijke vijanden zoals sluipwespen. De afname van sluipwespen zal weer leiden tot een toename van plaaginsecten, verwacht het Ctgb.

Ook voor vergelijkbare zwavelproducten als Kumulus gaan dergelijke beperkingen gelden.

Voor zomerbloementelers is het wegvallen van spuitzwavel geen goed nieuws. „Het is een belangrijke stof in meeldauwgevoelige teelten, zoals phlox, delphinium en veronica”, zegt Aad Vernooy, netwerkcoördinator zomerbloemen bij LTO Glaskracht. „Meeldauw is vooral een probleem in augustus en september, wanneer in de nachten dauwig zijn. Met zwavel kun je geleidelijk een bescherming tegen meeldauw opbouwen, met de groei van het gewas mee. Maar als je achteraf curatief met chemische middelen moet gaan bespuiten, ben je meestal te laat. En het is dan lastig om tussen het dichte gewas te komen. Spuitzwavel moet dus zeker tot eind september mogen worden gebruikt.”

Zwavel is een vrij duurzame vorm van gewasbescherming, aldus Vernooy. „Als dit wegvalt, zijn we aangewezen op meer chemische middelen, met alle risico op resistentie. Is dit de weg naar duurzaamheid?”