Bestrijding Turkse mot met drones is nog niet praktijkrijp

  Turkse mot bestrijden met drones is lastiger dan gedacht. Een pilotproef met PATS drones toonde wel potentie aan van deze ‘mechanische bestrijding’. De aanbeveling is om het project in fase 2 meer te richten op het toetsen in de praktijk, waarschijnlijk in gerbera’s.

   

  Doelstelling van (afgeronde) 1e fase van het project was om de haalbaarheid te bepalen van het gebruik van drones in gerbera en chrysant voor de bestrijding van Turkse mot. Het beoogde eindresultaat is effectieve bestrijding van motten via het zogenoemde PATS-systeem; met drones van PATS Indoor Drone Solutions.

  De focus lag op de bestrijding van motten, waarvan de rupsen een probleem vormen in de teelt van genoemde gewassen. De gewascoöperaties gerbera en chrysant zijn betrokken bij deze proef. In deze pilot is vastgesteld dat de economische schade van motten/rupsen bij gerbera ligt op €1,70 -€2.00 per m2 en bij chrysant is dat €0,16/m2.

  Uitdaging

  De uitvoering van de pilot was een uitdaging. In de reeds afgesloten eerste fase van de proef is de potentie van de drone (formaat handpalm;10x10cm) getest in een ‘vergaderruimte’ van de Demokwekerij Westland in Honselersdijk. De beoogde testlocatie, een afdeling met  paprikagewas met een  flinke  rupsenpopulatie, bleek moeilijk  compleet  donker  te maken met de schermingsinstallatie. Vervolgens kwam de vraag: Hoe krijg je de motten in een kamer actief, zodat de drone van PATS Indoor Drone Solutions er op kan jagen? Het lukte. Toen bleek dat autonoom vliegen met een drone heel anders is dan snel en wendbaar jagen, in combinatie met effectieve eliminatie van de mot. Een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen toetsen en verder ontwikkelen van jaagtactieken is dat je regelmatig een dergelijke vlucht kunt uitvoeren en hiervan de resultaten kunt gebruiken voor de optimalisaties.

  Gedurende de pilot is de technologie doorontwikkeld. Autonoom en meervoudig elimineren van motten middels het systeem is aangetoond. Effecten over langere termijn zijn niet gemeten.

  De effectiviteitsproeven met de drones vonden plaats in een volledige verduisterde ruimte. Motten zijn laat op dag/avond –motten actief. In de proef moesten ze ‘kunstmatig’ aangezet worden tot vliegen. de praktijk leert dat het lastig is om in een kassituatie empirischonderzoek te doen. Motten vliegen niet op commando en wanneer er een gewas in de kas is, dan zijn gedode motten lastig te tellen.

  De conclusies over het afgesloten 1e fase van de pilot:

  • Het PATS systeem kan autonoom en meervoudig motten elimineren;
  • De jaag tactieken van de drone moeten verder geoptimaliseerd worden;
  • Het systeem moet  volledig  autonoom  werkend  gemaakt  worden  zodat  minimale  menselijke interventie is benodigd (opstijgen, vlucht, jagen, landen, opladen, klaar voor volgende missie);
  • De effectiviteit van de drone significant maken in een onderzoeksafdeling (door dode motten te tellen) geeft geen partijgetrouw beeld;
  • Het systeemgericht op motten is op basis van de geïnterviewde bedrijven economisch gezien niet direct interessant voor de chrysantenteelt;
  • Of het systeem interessant is voor de gerberateelt kan nog niet bepaald worden o.b.v de afgeronde Fase 1

  Vervolg in de praktijk

  De aanbeveling is om het project in fase 2 meer te richten op het toetsen in de praktijk. Dit zal naar waarschijnlijkheid voorjaar/zomer 2021 in gerbera plaatsvinden. Een randvoorwaarde is wel dat de kwekers voldoende plaagdruk hebben.

  Het eindrapport van fase 1 van de pilot is te vinden via deze link

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties