De Boomkwekerij Nieuws ’Blij met EU-erkenning, maar nog geen tastbare verlichting’

’Blij met EU-erkenning, maar nog geen tastbare verlichting’

0

Europese sierteeltorganisaties zijn positief dat de Europese Commissie de enorme problemen in de sierteeltsector erkent en nu stappen onderneemt om tijdelijke marktmaatregelen af te dwingen. Ze bieden echter nog geen tastbare en onmiddellijke verlichting aan ondernemers in de bloemen en plantensector in de EU. „Het is een goede eerste stap”, aldus lobbyisten Eveline Herben (VBN) en Sylvie Mamias (Union Fleurs).

Negen Europese sierteeltorganisaties hebben twee weken geleden de Europa Commissie gevraagd om zo snel mogelijk tijdelijke steun te geven aan de sierteelt. Door de steun zou de sierteelt in de EU de coronacrisis kunnen overleven. ’Als de sierteelt geen steun krijgt dan zou dat een enorme en hopeloze fout zijn van de EU’, was de boodschap.

Op 22 april is de Commissie met het voorstel gekomen dat de sierteeltsector het komende half jaar gewassen uit de markt mag halen voor een stabielere markt. Er is echter vooralsnog geen financiële steun toegezegd.

Ook oog voor sierteelt

Europese sierteeltorganisaties zijn positief dat de Europese Commissie de enorme problemen in de sierteeltsector erkent en nu stappen onderneemt om tijdelijke marktmaatregelen open te stellen. „De voorgestelde interventie is bijzonder en zeker niet vanzelfsprekend. Met name in de huidige crisiscontext, waar de hoogste prioriteit wordt gegeven aan voedselgewassen en voedselzekerheid, en gezien de specifieke positie van de sierteelt binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU”, duidt Herben. De sierteeltsector is immers altijd een vrije marktsector geweest die onafhankelijk van het GLB opereert.

Ook Mamias omschrijft de stap van de commissie als buitengewoon en die dan ook zeker verwelkomd wordt. Een stap die tot stand is gekomen door hard werken van verscheidene sierteeltorganisaties op verschillende niveaus. „We moesten in korte tijd heel hard aan de bel trekken om vanuit thuis achter de laptop de Commissie te laten inzien dat er in het kader van het GLB dringend buitengewone steunmaatregelen moesten worden genomen voor de sierteeltsector.”

Geen reddingsboei

De sierteeltorganisaties zijn echter van mening dat de maatregelen die de Commissie nu op 22 april heeft voorgesteld, een uitzondering op de mededingingsregels voor een periode van zes maanden, geen tastbare en onmiddellijke verlichting bieden aan ondernemers in de bloemen- en plantensector in de EU die met grote financiële problemen worden geconfronteerd, waaronder cashflowproblemen en hoge kosten van vernietiging. „Ze zijn niet voldoende om de reddingsboei te zijn die de Europese sector nu hard nodig heeft”, formuleert Herben.

Oproep tot effectievere maatrgelen

Daarom blijft de oproep aan de Commissie om effectievere maatregelen te nemen die meer resultaat opleveren. Ook de EU-lidstaten worden om steun gevraagd. Wat de Commissie op 22 april heeft bedacht, is namelijk een voorstel, geen definitieve tekst. „Er is nu een kans voor de lidstaten, die door de Commissie worden geraadpleegd en hun opmerkingen kunnen geven, om bij te dragen en de voorgestelde maatregelen te verbeteren, alsmede verdergaande maatregelen te verzoeken. De lidstaten die zich zorgen maken over onze sector moeten nu ook de daad bij het woord voegen”, verwoordt Mamias.

Er is ook contact met leden van het Europees Parlement uit verschillende lidstaten die een brief voorbereiden om de Commissie aan te sporen met een beter, ambitieuzer plan te komen. Dat plan is gebaseerd op een ander juridisch kader, zodat er meer ruimte komt voor op maat gemaakte oplossingen en financiële steun aan de Europese sierteeltsector.

Reageer op dit artikel

avatar