Bloemenbureau Holland neemt organisatie onder de loep

    Bloemenbureau Holland gaat bekijken hoe de organisatie in de toekomst ingericht moet worden. Zij zal nog voor de zomer een congres organiseren en met telers en handelaren hierover in gesprek gaan.

    De handel draagt dit jaar weer bij aan de promotie voor bloemen en planten. Hierdoor neemt het budget toe van €8 naar 14 miljoen. De handel wil meebeslissen over hoe het budget aangewend wordt en zal daarom zitting krijgen in het bestuur. „De bestuurssamenstelling gaat dit jaar wijzigen en met elkaar moeten we in overleg gaan hoe en waar we de activiteiten in de toekomst gaan voortzetten”, aldus manager Marc Eijsackers.

    Congres
    Bloemenbureau Holland organiseert voor de zomer een congres en gaat samen met haar stakeholders bekijken hoe de organisatie moet worden ingericht. „Dit is het moment voor vernieuwing. Als je het nu niet doet, dan doe je het over een aantal jaar ook niet meer. De opdracht die wij hebben, doen we goed. Maar is de opdracht juist? En is het klassieke bestuursmodel nog zinvol? Hierover willen we graag met telers en handelaren in discussie.”

    Bron: Vakblad voor de Bloemisterij