Blooming The Future krijgt vervolg

Blooming The Future gaat aan de slag om de ideeën die tijdens de congressen en andere bijeenkomsten zijn geopperd te concretiseren. De uitvoering komt bij de sector zelf te liggen.

Daar zit volgens Blooming the Future meer dan genoeg kennis, kunde, lef en creativiteit. Veredelaarsorganisatie Blooming Breeders blijft het proces ondersteunen, faciliteren en aanjagen, omdat ze gelooft in de ideeën die voor belangrijke verbeteringen kunnen zorgen.

De onderwerpen van de ideeën raken alle schakels in de keten. Zoals de aansluiting van het onderwijs op de behoefte van de sierteeltsector. En de kansen die voor het oprapen liggen door cross-overs met andere sectoren te onderzoeken. Of de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen en een idee voor het creëren van een sectorplan ‘Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

„De sierteeltsector ‘morst’ namelijk gigantische hoeveelheden bloemen en planten. Onnodige verspilling is velen een doorn in het oog. Dit probleem verdient een nadere verkenning en oplossing. Blooming The Future wil blijvend prikkelen om de gewenste veranderingen daadwerkelijk te realiseren, aldus Berry Philippa, voorzitter van Blooming Breeders.

Philippa: „De overtuiging dat het aanbrengen van meer structuur, institutionalisering of het maken van nieuwe afspraken, de huidige orde gaat veranderen, is een hardnekkige. Blooming The Future gaat om de mensen zelf. Zij moeten het uiteindelijk zelf gaan doen. En met de mensen die zich verbonden voelen met Blooming The Future gaat dat geheid lukken.”

Alle betrokkenen bij Blooming The Future tot nu toe hebben een uitnodiging ontvangen met een overzicht van de ideeën. Voor de zomer van 2016 wil Blooming Breeders de eerste resultaten al bekend maken.