Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Bollensector herkent zich niet in artikel Trouw

Bollensector herkent zich niet in artikel Trouw

0

Lelietelers in Westerveld werden woensdag 6 maart verrast door een artikel in dagblad Trouw over de vondst van chemische stoffen in grondmonsters. De bollensector herkent zich niet in de geschetste uitkomsten van het onderzoek. Het merendeel van de stoffen gebruiken lelietelers niet.

Vrijwilligers van de lokale actiegroep Meten = Weten vertellen dat zij in groenten en in de bodem bij velden met lelieteelt in de Drentse gemeente Westerveld  op tien plekken opgeteld 57 verschillende bestrijdingsmiddelen vonden. Het onderzoek is gedaan door een gecertificeerd laboratorium in opdracht van verontruste burgers in de gemeente Westerveld. Met een crowdfundingsactie haalden zij in een week meer dan €7.000 op en bekostigden daarmee de onafhankelijke meting. Dit geeft wel aan hoezeer het onderwerp bestrijdingsmiddelen in Westerveld leeft, zegt het burgerinitiatief ‘Meten = Weten’.

De gemeten concentratie van elk afzonderlijk middel is onder de norm die de EU stelt. Er is volgens de burgers wel echter sprake van veel middelen en voor een optelsom van middelen en het effect daarvan op de mens bestaan, zeggen zij, in de EU geen normen.

Lelieteelt in verdachte hoek gezet door Trouw

Het onderzoek naar de chemische stoffen in de bodem in Westerveld is een-op-een door dagblad Trouw overgenomen. Hierbij wordt de lelieteelt volgens standsorganisatie KAVB in de verdachte hoek geplaatst. De bollensector herkent zich niet in de geschetste uitkomsten van het onderzoek. Zorgen van omwonenden over chemische stoffen zijn er volgens de KAVB om serieus genomen te worden en om ook serieus te worden onderzocht. Lelietelers bieden aan om samen met omwonenden een degelijk onderzoek te laten verrichten. Wat de lelietelers betreft is het een kwestie van ‘samen meten = samen weten’, ook in Westerveld. De lelietelers in Westerveld willen op een gezonde en duurzame wijze bloembollen telen. Ze vinden het jammer dat een actiegroep zonder overleg monsters heeft genomen en vervolgens de uitkomsten niet met hen heeft besproken

80% gevonden middelen niet in lelieteelt gebruikt

Het rapport van de actiegroep Meten = Weten is niet gepubliceerd. De enige beschikbare informatie is een overzicht van stoffen die op verschillende plekken door vrijwilligers zijn gemeten. Van de  57 stoffen die zijn gevonden, blijkt meer dan 80% niet in de lelieteelt te worden gebruikt. De stoffen die wel worden gebruikt, zijn ook allemaal toepasbaar in andere (voedings)gewassen. Bollenteelt vormt volgens de KAVB circa 4% van de landbouw in de gemeente Westerveld. Willekeurige grondmonsters kunnen daarom volgens de standsorganisatie niet zomaar aan één specifieke teelt worden toegeschreven.

André Hoogendijk, adjunct-directeur van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) zegt naar aanleiding van het onderzoek tegen RTV Drenthe: „Ik ben meer geschrokken van de manier waarop zo’n onderzoek gaat dan de uitkomsten ervan.”

De lelietelers in Westerveld nodigen dagblad Trouw uit tot het doen van hoor en wederhoor en het kritisch beoordelen van door een actiegroep aangeleverde gegevens.

 

Kwestie ook in beeld bij ZEMBLA

ZEMBLA, een televisieprogramma van BNNVARA, besteedde woensdag 6 maart ook aandacht aan de onderzoeksresultaten in Westerveld. Zij verwijst tevens naar de resultaten van het driejarige ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddel en Omwonenden’ dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Economische zaken is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat zowel in de tuinen als in de huizen van mensen die binnen 250 van bloembollenvelden hogere concentraties bestrijdingsmiddelen worden gevonden dan bij mensen die verder weg wonen. In het drie jaar durende onderzoek is niet gekeken hoe schadelijk deze concentraties precies zijn en wat het betekent voor de gezondheid van de mensen.

 

 

Reageer op dit artikel

avatar