Bollensector schrikt van Ierse vondst resistente schimmel

De bloembollensector is geschrokken van de vondst van resistente vormen van de algemeen voorkomende Aspergillus-schimmel op Nederlandse bloembollen in Ierland. Dat laat standsorganisatie KAVB in een reactie weten. De schimmel kan bij mensen met verminderde weerstand longontsteking veroorzaken.

Vorige week meldden bronnen in Ierland over de vondst van een resistente vormen van de schimmel Aspergillus fumigatus  op Nederlandse bloembollen. De schimmel komt algemeen voor in de wereld. Ze leven in de grond en worden verspreid door de lucht. Resistente vormen van deze schimmel zijn op vele plekken in Nederland gevonden, maar ook in andere Europese landen en in Azië. Via de grond komen gewassen, dus ook bloembollen, met de schimmels in aanraking. Sporen van de schimmels kunnen zich gemakkelijk via de lucht verspreiden.

Triazolen

Sinds 20 jaar worden van Aspergillus fumigatus  ook resistente vormen gevonden die minder gevoelig zijn voor medicatie. De oorzaak voor deze resistentieontwikkeling wordt gezocht in het gebruik van triazolen, een groep van fungiciden die wordt gebruikt in de (dier)geneeskunde, de industrie en de land- en tuinbouw. Er zijn vijf triazolen die in het bijzonder worden bekeken in het onderzoek van Ierse wetenschappers verbonden aan het Trinity College Dublin. Zij hebben verschillende monsters getrokken van uit Nederland geïmporteerde bloembollen. Op vijf van de zes onderzochte pakketten troffen zij een variant van de schimmel Aspergillus fumigatus aan met resistentie tegen triazolen. Deze worden gebruikt om mogelijk dodelijke schimmelinfecties bij mensen te bestrijden.

Van deze vijf stoffen wordt er één gebruikt in de bloembollensector, namelijk tebuconazool. Deze stof is volgens de meest recente cijfers van het CBS verantwoordelijk voor 0,79% van het gebruik aan gewasbeschermingsmiddelen in de sector. Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) volgens de KAVB geoordeeld dat alle toegelaten middelen op basis van triazolen veilig zijn voor mens, dier en milieu.

Onderzoek

Het RIVM is sinds 2015 samen met het Radboudumc, het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en de Wageningen Universiteit (WUR) aan het onderzoeken waar de exacte oorzaak ligt voor de resistentie. Gezien de algemene verspreiding van deze in de grond levende schimmel is een vondst op bloembollen, die in de grond worden geteeld, uit wetenschappelijk oogpunt niet opmerkelijk, aldus de KAVB. Als meer bekend is over de ontwikkeling en verspreiding van de resistente schimmel, kunnen betere maatregelen worden genomen om het resistentieprobleem te verminderen.

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties