Brabant staat uitbreiding glas toe


  Solitaire glastuinbouwbedrijven en grondgebonden bedrijven in Noord-Brabant met ondersteund glas krijgen meer ruimte voor uitbreiding. Daar hangen wel sloopvoorwaarden aan, staat in de Ontwerp Omgevingsverordening van de provincie grondgebonden teeltbedrijven.

  Glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden krijgen de mogelijkheid om uit te breiden tot boven het huidige oppervlakteplafond van 3 hectare netto. Grondgebonden teeltbedrijven mogen vanaf januari 2021 tot 1,5 hectare aan ondersteunende glas realiseren, in plaats van de halve hectare volgens de oude regeling.

  Bouw tegenover sloop
  Deze extra ruimte in gemengd landelijke gebieden moet wel worden gecompenseerd door de sloop van een gelijke oppervlakte glas elders in de provincie. Deze bouw-sloopregeling maakt eveneens onderdeel uit van de Ontwerp Omgevingsverordening. Nog een eis is dat de glasbestemming voor de betreffende slooplocatie verdwijnt. Voor bedrijven die de glasoppervlakte willen uitbreiden in een gebied met ‘groenblauwe waarden’ geldt de eis dat het dubbele aantal vierkante meters elders gesaneerd moet worden.

  ZLTO gematigd positief

  De provinciale plannen van de provincie komen redelijk overeen met de tuinbouwvisie van ZLTO voor Noord-Brabant. Wendy Klijn, belangenbehartiger ruimtelijke ordening bij ZLTO en regiocoördinator Brabant/Zeeland bij Glastuinbouw Nederland geeft in een persbericht aan gematigd positief te zijn over de bijgestelde uitbreidingskaders. Klijn noemt de verruimde ondernemingsmogelijkheden positief, maar heeft vraagtekens bij de invulling van de bouw-sloopregeling. Glasuitbreidingen tot 3 hectare zouden gevrijwaard moeten blijven van de sloopverplichting vanwege de extra lasten die dit geeft in vergelijking met de huidige situatie, en omdat uitbreiden tot 3 hectare zou behoren tot de reguliere ontwikkeling in het buitengebied.

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties