Brabantse telers willen jaarlijks 100.000 ton CO2 besparen

  Tuinders in de omgeving van het West-Brabantse Dinteloord willen de restwarmte en CO2 die vrijkomt bij de verbranding van niet recyclebare afvalstromen inzetten in hun kassen. Via het project – Osiris – moet een CO2-reductie ruim 100.000 ton CO2 per jaar realiseerbaar worden. Voor de investering is aanpassing van de SDE++-regeling nodig.

   

  Project Osiris is een samenwerking tussen de glastelers van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland, Enpuls Warmte Infra en SUEZ ReEnergy. ln de afvalenergiecentrale ReEnergy zet SUEZ jaarlijks 360.000 ton niet-recyclebaar afval om in energie en grondstoffen. De vrijkomende warmte en CO2 wil men gaan inzetten bij glastuinbouwondernemers in Dinteloord en omgeving. De telers delen de ambitie uit het Tuinbouwakkoord om tegen 2040 een klimaatneutrale glastuinbouw te realiseren. Door de samenwerking met Enpuls Warmte Infra en SUEZ zijn ze in staat om op korte termijn het jaarlijks aardgasverbruik met bijna 100 miljoen m3 te verminderen. En deze ketensamenwerking levert hen een besparing op van 100.000 ton CO2 en 63.000 kilo stikstof per jaar in de gemeente Steenbergen.

  Huidige SDE++ regeling past niet

  Voor het afvangen van restwarmte en CO2, de aanleg van leidingen en de levering van energie aan de glastuinbouw is een investering van 100 miljoen euro nodig. Met het oog op de aanleg en het beheer van de leidingen die de warmte en CO2 naar de glastuinbouwgebieden transporteren, is SUEZ in overleg met netwerkbedrijf Enpuls Warmte Infra. Deze dochteronderneming van de Enexis Groep ontwikkelt en realiseert warmte infrastructuur. De partners hebben voor het project de steun van de overheid nodig om het verschil tussen ‘fossiele’ kostprijzen en duurzame alternatieven op te heffen. Voor het dekken van dit verschil is de huidige SDE++ regeling volgens hen niet passend, omdat hierin nog geen categorie is opgenomen voor de afvang van CO2 en levering van deze CO2 aan de glastuinbouw.

  Haast geboden

  „De projectpartners rekenen op de overheid om de subsidieregeling SDE++ 2021 wel passend te krijgen voor dit project. Hierbij is enige haast geboden, omdat de installatie van SUEZ ReEnergy in 2023 in groot onderhoud gaat”, zegt Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy. „Een investeringsbeslissing moet hierdoor uiterlijk eind 2021 worden genomen, vanwege de levertijd voor installatie-onderdelen. Ondertussen starten we wel de vergunningsprocedures op.”

  „Dit project sluit aan bij de plannen voor een regionaal warmtenet, dat deel uitmaakt van het beleidsplan Regionale Warmtestructuur van RES West-Brabant”, vertelt Mark Bouw, manager Warmte Infra bij Enpuls. „Dit project maakt het dus mogelijk om een aanzienlijke positieve impact op de energietransitie in de provincie te realiseren.”

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties