Weinig over van cafetariaregeling per 2018

Uitruil van loon op overuren tegen een netto vergoeding voor dubbele kosten voor huisvesting, levensonderhoud en reizen aan buitenlandse werknemers kan niet meer per 2018. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken nogmaals bevestigd per Kamerbrief. LTO Nederland is teleurgesteld, want daarmee wordt de zogenoemde cafetariaregeling enorm uitgekleed.

Per 2018 moeten overuren minimaal conform het wettelijk minimumloon worden uitbetaald. Deze aanpassing beperkt de voordelen van de cafetariaregeling enorm, omdat de fiscale uitruil van overuren met de kosten voor huisvesting, reizen en levensonderhoud van buitenlandse seizoenmedewerkers ongunstiger wordt. Voor Wim van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland, vervalt daarmee in principe de cafetariaregeling. Enkel het loon dat uitbetaald wordt boven het wettelijk minimumloon mag nog wel worden uitgeruild. De cafetariaregeling bespaart zowel werkgever als werknemer honderden euro’s omdat hierover geen premies worden betaald.

Ook niet in te houden op minimumloon

Koolmees laat in dezelfde Kamerbrief weten dat agrarische werkgevers gemaakte huisvestingskosten ook niet meer kunnen inhouden op het wettelijk minimumloon, omdat niet kan worden voldaan aan voorwaarden van de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Huisvestingskosten mogen namelijk alleen worden ingehouden op het wettelijk minimumloon als aan drie voorwaarden is voldaan. Het belangrijkste knelpunt is dat er geen certificerende instellingen zijn die op basis van opgenomen cao-normen de kwaliteit van huisvesting kunnen controleren. „Agrarische werkgevers kunnen hun huisvesting op dit moment niet laten certificeren”, zegt Van den Boomen, portefeuillehouder Sociale Zaken van LTO Nederland. „Ook vergunningen van gemeenten en controles door gemeenten en de brandweer zijn niet voldoende.”

Boete voorkomen

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft LTO Nederland laten weten bij controles extra te letten op de betaling van minimaal het wettelijk minimumloon. Werkgevers die ervoor kiezen om de huisvestingskosten wel in te houden op het wettelijk minimumloon en daarmee niet voldoen aan de wettelijke eisen, worden door de Inspectie van SZW beboet.

LTO Nederland adviseert werkgevers die werknemers belonen met wettelijk minimumloon, om huisvestingskosten te factureren en te innen via (pin)betaling of automatische incasso buiten de loonstrook om. „Deze alternatieven geven veel onzekerheid en meer administratieve lasten bij de werkgevers’, aldus Van den Boomen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties