Cao-onderhandelaar Mans Vulto neemt afscheid als LTO-bestuurder

Mans Vulto – bekend als cao-onderhandelaar bij LTO Nederland, onder meer voor de cao Open Teelten – neemt na ruim dertig jaar afscheid als LTO-bestuurder. Hij werd op 30 juni benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als veelzijdig agrarisch bestuurder.

Vulto (67) was bij LTO Nederland portefeuillehouder sociaal-economisch beleid. Hij verdiende volgens LTO-voorzitter Albert Jan Maat, zijn sporen in een lange serie cao-onderhandelingen. Ook vanuit de vakbeweging kreeg hij veel lof toegezwaaid, onder meer van CNV-bestuurder Jaap Bosma.

Vulto stond volgens Maat bekend als „een bruggenbouwer en buitengewoon solide bestuurder die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan het goede werkgeverschap in de land- en tuinbouw”. Maat noemde zijn manier van onderhandelingen „aimabel, met respect voor andere mensen en partijen, tegelijkertijd vol gaande voor de belangen van de werkgevers in de agrarische sector.”

Bedrijfspensioenfonds
Vulto, die in 1995 bij LTO begon, heeft bij de land- en tuinbouworganisatie vele uiteenlopende functies bekleed, waaronder het voorzitterschap van het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw. Ook was hij betrokken bij de opzet van het werkgeversloket en dat voor seizoenarbeid. Verder was hij bestuurslid van onder meer Colland, OWM Sazas en Stigas en was hij betrokken bij uitvoeringsinstanties als Syntrus Achmea, TKP en de Pensioenfederatie.