CDA: ’Toelating van gewasbeschermingsmiddelen mag geen politiek besluit zijn’

„De toelating van gewasbeschermingsmiddelen lijkt steeds meer een politiek besluit te worden”, stelt Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA). „Wij vinden dat een zeer ernstige en kwalijke situatie. We hebben daar onafhankelijke instanties voor.”

Als het aan landbouwwoordvoerder Geurts ligt, gaat een nieuw kabinet zijn gewasbeschermingsbeleid beter afstemmen met het tuinbouwbedrijfsleven. „Gezamenlijk moet gekeken worden hoe een breder gewasbeschermingsmiddelenpakket van ook groenere middelen beschikbaar kan komen. Daarbij is eenvoudigere en goedkopere toelating van groene middelen hard nodig.”

Het CDA wil ook weer een echte landbouwminister en heeft die wens opgenomen in zijn verkiezingsprogramma. „Wij zien in een aparte minister voor Landbouw, Natuur en Voedsel de erkenning van het grote belang van deze sector, dat er bovendien toe leidt dat weer in samenhang naar de verschillende vraagstukken wordt gekeken”, aldus Geurts.

De partij is furieus over de plannen om het groene onderwijs van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over te hevelen. „Het kabinet schrapte in feite vanaf 2016 alle praktijklessen voor het agrarisch (beroeps)onderwijs. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil vervolgens als oplossing het groene onderwijs overhevelen naar OCW, zonder daar echter extra geld voor over te hebben. Zo wordt een pijler van onze land- en tuinbouw afgebroken”, aldus Geurts. Het CDA wil het groen onderwijs, Wageningen universiteit en de agrarische opleidingscentra (AOC’s), als onderdeel van de gouden driehoek met het bedrijfsleven en de overheid behouden en versterken. „De verbinding tussen praktijk, kennis en beleid maakt Nederland sterk in binnen- en buitenland.”

Doe mee met de verkiezingspoll van het Vakblad voor de Bloemisterij en bekijk direct de uitslag.

TOT AAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 15 MAART LAAT DE BLOEMISTERIJ OP DEZE SITE ELKE WERKDAG EEN POLITIEKE PARTIJ AAN HET WOORD OVER DE GLASTUINBOUW.