Vakblad voor de Bloemisterij Het vak Certificatieschema Groen Label Kas niveau A gewijzigd

Certificatieschema Groen Label Kas niveau A gewijzigd

0

Het certificatieschema Groen Label Kas niveau A is aangepast zodat het voldoet aan het nieuwe kader voor de Regeling groenprojecten dat gericht is op het reduceren van broeikasgasemissies per m2 per jaar. De nieuwe versie is geldig per 9 oktober 2017.

De aanpassingen die zijn doorgevoerd zijn gericht op het reduceren van broeikasgasemissies per m2 per jaar. Hiertoe is ook de rekenmodule omgevormd tot een CO2-rekenmodule.

De overheid heeft een nieuw kader aangegeven voor stimulering van duurzame kassenbouw binnen de Regeling groenprojecten. Het nieuwe kader is gericht op het terugbrengen van de broeikasgasemissies in de glastuinbouw. Tot nu toe was het kader gericht op het stimuleren van energie-efficiëntie.

Niveau B

Het onderdeel niveau B van het certificatieschema voor Groen Label Kas is ongewijzigd gebleven. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden van de MIA- en Vamil-regeling, maar dus niet aan groenfinanciering. Het aangepaste Groen Label Kas onderdeel niveau A voldoet uiteraard ook aan de voorwaarden van de MIA en Vamil.

Reageer op dit artikel

avatar