Certificering nullozing mogelijk vanaf 1 juli 2018

Glastuinders die imidaclopridhoudende gewasbeschermingsmiddelen – zoals Admire – willen gebruiken, moeten beschikken over een waterzuiveringsinstallatie die minimaal 99,5% van die stof eruit haalt. Gebruik is ook toegestaan als er geen drain(age)- en/of filterspoelwater wordt geloosd en je dat kunt aantonen met een certificaat. Vanaf 1 juli 2018 wordt het mogelijk zo’n nullozing te laten certificeren, meldt LTO Glaskracht Nederland.

De aanwezigheid, het gebruik en het onderhoud van de installatie met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid was al sinds eind 2017 te laten certificeren. Certificering van nullozing was echter nog niet mogelijk, maar daar komt vanaf 1 juli dus verandering in.

Uitgangspunt bij de certificering van nullozing is het bezoekverslag van het bevoegd gezag. Daarin staat dat nullozing door de ondernemer aannemelijk is gemaakt. De bewijsvoering daarvoor kan een ondernemer zelf opstellen of uitbesteden aan een adviesbureau. Als leidraad voor de bewijsvoering kan de ’Aanpak aantonen nullozing’ worden gebruikt, die door het bestuurlijk overleg Hoofdlijnenakkoord is vastgesteld.

Proefaudit
Het benodigde certificeringsschema is getest via een proefaudit, in het bijzijn van een afvaardiging van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Na het doorvoeren van enkele aanpassingen heeft het Ctgb aangegeven dat de certificering „voldoet aan de eisen voor nullozing zoals gesteld in het wettelijk gebruiksvoorschrift van middelen op basis van imidacloprid”. De certificerende instantie is MPS-ECAS uit De Lier.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties