Chrysantenvak prolongeert promotie en onderzoek

Promotie voor chrysant is voor de komende vier jaar gewaarborgd. Telers stemden op 1 juli tijdens een productbijeenkomst voor het gepresenteerde promotieplan. Hierdoor blijft ook de samenwerking in het chrysantenvak voor gewasgericht onderzoek mogelijk.

Tijdens de productbijeenkomst chrysant op 1 juli bij Anthura in Bleiswijk brachten telers hun stem uit. Ze vertegenwoordigden ruim 60% van de chrysantenomzet bij FloraHolland. Na telling bleek 91,3% van de uitgebrachte stemmen voor het promotieplan te zijn. Stichting Chryson heeft het plan voorbereid met steun van de FPC, het collectief Chrysant NL, de landelijke gewascommissie chrysant en FloraHolland.

Tot eind 2015 loopt het promotieplan waar de telers ruim twee jaar geleden voor stemden. Toen ging het om 0,06% heffing over hun omzet bij veiling FloraHolland. In het nieuwe plan wordt een extra promotieheffing van 0,015% gevraagd omdat het chrysantenvak een aanvraag voor Europese subsidie voor consumentenpromotie voorbereidt. Het budget van een paar ton kan dan een substantiële aanvulling krijgen. Als die subsidie niet komt, krijgen de telers die 0,015% terug. Voor veredelaars, die eveneens bereid zijn om extra geld bij te dragen aan promotie, geldt dezelfde afspraak.

Promotieplan
Het promotieplan geldt voor de komende vier jaar. Duitsland en Engeland blijven de focuslanden. De lopende business-to-business activiteiten worden voortgezet. Een promotiecampagne gericht op de consument zal worden ontwikkeld.

Zowel veredelaars als telers dragen bij chrysant al meerdere jaren per stek een bedrag af voor collectieve promotie. Zodoende is er geld beschikbaar voor promotie en nu ook voor onderzoek. De chrysantentelers gaven door hun ‘ja-woord’ op 1 juli tevens aan dat ze net als voorgaande periode € 140.000 per jaar beschikbaar willen stellen voor collectief gewasonderzoek. Onderzoek naar trips blijft een speerpunt, net als allerlei onderzoek naar mogelijkheden om energiezuiniger te telen. De landelijke gewascommissie gaat aan de slag met bestaande en nieuwe gewasonderzoeken.