Club van 100 dient vier voorstellen in bij T&U

De Club van 100 heeft vier onderzoeksvoorstellen ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Een aantal projecten worden in de loop van 2015 gestart. De resultaten daarvan komen in de loop van 2016 beschikbaar.

De voorstellen zijn gericht op de volgende onderwerpen:
– De ontwikkeling van een app voor het bepalen van de uitstralingsverliezen van kassen;
– Een verdiepend onderzoek over het meetbaar maken van plantweerbaarheid;
– Onderzoek naar de invloed van blauw licht om de gewasontwikkeling, strekking en groei te sturen;
– De ontwikkeling van een bemestingsadviestool voor recirculerende teeltsystemen.

Wageningen UR Glastuinbouw heeft de Club van 100 opgericht om toeleveranciers makkelijk toegang te geven tot de expertise van de instelling. Ook dragen de toeleveranciers bij aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in de glastuinbouw. De club telt inmiddels 44 leden.