CO2-behoefte glastuinbouw 2,5 Mton bij klimaatneutraal

De externe CO2 vraag van de glastuinbouw is ca. 2,5 Mton bij de situatie dat er geen aardgas meer gebruikt wordt. Dit blijkt uit onderzoek door Wageningen Economic Research (WEcR) in opdracht van Kas als Energiebron (KaE).

De Nederlandse glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Als er geen aardgas meer gebruikt wordt, moet de CO2 – die nu voornamelijk uit de rookgassen van aardgas gestookte ketels en WKK’s komt – uit externe bronnen gehaald worden. Dit is een cruciale randvoorwaarde om de ambitie te halen.

Toekomstscenario’s

WEcR heeft prognoses gemaakt voor de CO2-behoefte voor de situatie zonder aardgas. De prognoses zijn gemaakt op basis van drie vooral economische toekomstscenario’s. In het gematigde scenario is de vraag 2,5 Mton en loopt uiteen van 1,8 tot 3,0 Mton. In het optimistische scenario blijft het areaal gelijk op het niveau van 2017 en is er meer toekomstvertrouwen, nieuwbouw en intensivering; de sector heeft economisch de wind in de rug.

In het gematigde scenario daalt het areaal met 1.000 ha en in het pessimistische scenario daalt het areaal met ca 2.000 ha.De gemiddelde CO2-behoefte per m2 kas bedraagt in het optimistische scenario 34 kg, in het gematigde scenario 30 kg en in het pessimistische scenario 26 kg.

Zowel de absolute CO2-behoefte als de CO2-behoefte per m2 is in het optimistische scenario het hoogst. Bij de absolute behoefte komt dat vooral door het grotere areaal glastuinbouw in het optimistische scenario. Bij de CO2-behoefte per m2 komt dat doordat de intensivering van de CO2-behoefte groter is dan de besparing en de extensivering. In het pessimistische scenario is het tegengestelde het geval.

Besparing CO2-behoefte

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijke besparing op de CO2-behoefte is kennisontwikkeling nodig over de relatie tussen CO2-dosering, de productie en de opbrengstprijzen. Bij CO2-behoefte gaat het om zowel de hoeveelheid CO2 (kg/m2.jaar) als de capaciteit (kg/ha.uur). Bovendien zijn de kosten en de tariefstructuur voor de externe CO2 en opbrengstprijzen van de glastuinbouwproducten van belang. Voor het realiseren van CO2-besparing is het belangrijk te komen tot een tariefstructuur die minder leunt op vaste kosten en meer op variabele c.q. marginale kosten.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties