CO2-emissie glastuinbouw aangescherpt naar 4,6 Mton in 2020

De  CO2-doelstelling 2020 voor de glastuinbouwsector wordt aangescherpt van 6,2 naar 4,6 Mton. Dit is een extra reductie van 26%. De aanscherping blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer van donderdag 6 juli 2017. LTO Glaskracht Nederland is akkoord met de aanscherping en verwacht dat de CO2-emissie in 2020 nog iets lager zal uitkomen. In 2015 was de CO2-emissie 5,7 Mton.

De aanscherping van de emissie is een gevolg van het CO2-convenant uit 2012 van sector en overheid. In het convenant is afgesproken dat de doelstelling wordt gecorrigeerd als de CO2-reductie met name wordt veroorzaakt door een krimp van het areaal en vermindering van de elektriciteitslevering aan het net met WKK. Wageningen Economic Research heeft in de Energiemonitor 2015 aangetoond dat dit het geval is.

In de politiek speelt CO2-reductie vanwege de aanpak van de klimaatverandering een grote rol. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is de glastuinbouw de enige sector die op koers ligt om in 2050 op een nul-emissie uit te komen.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties