CO2-emissie glastuinbouw kan nog veel verder omlaag

Afhankelijk van de economische ontwikkeling zal de glastuinbouw in 2030 tussen 2,7 en 3,3 Mton CO2 uitstoten. Dat heeft Wageningen Economic Research berekend aan de hand van drie economische toekomstscenario’s, op verzoek van het Programma Kas als Energiebron. Deze emissies liggen substantieel lager dan de CO2 -emissie van 2015 (5,8 Mton). Om de prognoses te realiseren is forse beleidsmatige inzet nodig van zowel overheid als bedrijfsleven.

In het optimistische scenario groeien de economie en de glastuinbouw het sterkst, met veel nieuwe kassen, belichting, energiebesparing en energievoorziening zonder CO2-emissie. Zowel de energievraag als de CO2-emissie op sectorniveau is in het optimistische scenario groter dan in het pessimistische scenario. De extra CO2-emissie is echter beperkt door de inzet van duurzame energie. De vraag naar groeilicht per m2 kas neemt toe, maar als dit gepaard gaat met ledlicht leidt dit niet tot een grotere elektriciteitsvraag per m2 kas.

Veel minder WKK
In alle drie scenario’s worden op bedrijven zonder belichting in 2030 geen WKK op aardgas meer gebruikt. Op bedrijven met belichting worden wel aardgas WKK’s gebruikt, maar deze produceren minder elektriciteit door de lagere warmtevraag. De verkoop van elektriciteit uit WKK’s op aardgas neemt zeer sterk af. In het pessimistische scenario ligt dit op 12% en in het optimistische scenario op 22% van de verkoop van 2015. Het totaal van inkoop elektriciteit en productie van duurzame elektriciteit voor eigen gebruik neemt in alle drie scenario’s toe. Het aandeel van de aardgas-WKK’s in de warmtevraag loopt in de scenario’s uiteen van 30 en 37%. Dit is ruim een halvering ten opzichte van 2015.

In elk scenario is forse inzet nodig door overheid en bedrijfsleven, gericht op energiebesparing en energievoorziening zonder CO2-emissie. Dit geldt vooral voor de ontwikkeling en verbetering van geothermie, infrastructuur voor inkoop warmte, elektriciteit en CO2, beschikbaarheid van biobrandstof, realisatie van duurzame energieprojecten en projecten inkoop warmte. De externe CO2-voorziening blijft hierbij de achilleshiel. Voor al deze aspecten is samenwerking met partijen buiten de glastuinbouw noodzakelijk.

Het hele rapport is te downloaden van de website van Wageningen Economic Research.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties