CO2-emissieplafond glastuinbouw verlaagd door incomplete areaalcijfers

De verlaging van het CO2-emissieplafond voor de glastuinbouw in 2020, als correctie voor het dalende areaal glas, berust waarschijnlijk op onjuiste cijfers. Die conclusie trekt het Vakblad voor de Bloemisterij uit het verloop van de areaalcijfers.

Hoeveel CO2 de glastuinbouw mag uitstoten, kan worden gecorrigeerd aan de hand van factoren waar de sector geen invloed op heeft. In de praktijk zijn dat het areaal en de ontwikkelingen op de energiemarkt, zo is afgesproken in het CO2-convenant. Als het areaal krimpt, kan het plafond daarop worden aangepast.

Het areaal glastuinbouw lag altijd rond 10.500 ha. Sinds een jaar of tien is het langzaam gedaald naar 8.990 ha in 2018, maar dit jaar komt het weer uit op 10.450 ha. Dat is een verschil van bijna 1.500 ha. Echter, uit CBS-cijfers blijkt dat er in de laatste twee jaar voor nog geen 300 ha aan bouwvergunningen is verleend. Iets klopt dus niet (de tekst loopt door onder de grafiek).

De krimp van het areaal was, naast de stijgende netlevering, een reden voor de convenantpartners om het CO2-plafond voor 2020 te corrigeren van 6,2 Mton naar 4,6 Mton, met een doorvertaling naar de voorliggende jaren. Dat nieuwe plafond 2017 is overschreden, en daarom krijgen tuinders een afrekening via het CO2-sectorsysteem van omgerekend 0,2 cent per kuub gas. In totaal gaat het om €6,5 miljoen. Dit geld wordt teruggesluisd naar Kas als Energiebron, dus het geld blijft binnen de glastuinbouwsector. De vraag is echter of het areaal werkelijk is gedaald, en of de verlaging van het emissieplafond dan wel terecht was.

De areaalcijfers komen van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ze weer baseert op de landbouwtelling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Alle agrarische ondernemers zijn verplicht om hierin hun bedrijfs­omvang op te geven.

Volgens CBS-woordvoerder Cor Pierik heeft RVO er de laatste jaren stevig op ingezet om de landbouwtellingen compleet te krijgen. RVO laat weten dat het inderdaad is opgevallen dat er een fors verschil in de cijfers zit. De dienst is bezig met een onderzoek, zegt woordvoerder Pierre Wimmers. De resultaten worden in de loop van februari verwacht. Of dit nog invloed zal hebben op het CO2-plafond is niet bekend.

Hoe gaat de CO2-emissie zich in de komende jaren ontwikkelen? En welke zaken zijn belangrijk om in het nieuwe CO2-convenant met de overheid mee te nemen? Lees het in Bloemisterij 48 of direct in het digitale magazine (alleen voor digitale abonnees).

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties