CO2 voor de tuinbouw opslaan onder Noordzee: technisch haalbaar en kosteneffectief

CO2 afvangen bij industrie in de Rotterdamse haven, die transporteren en opslaan in een leeg gasveld op zo’n 25 km uit de kust onder de Noordzee en vervolgens gebruiken in de glastuinbouw? Het is technisch haalbaar en nog kosteneffectief ook in vergelijking met andere maatregelen die het kabinet wil nemen om de klimaatdoelen te halen. Dat blijkt uit gisteren gepubliceerd haalbaarheidsonderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energie Beheer Nederland (EBN).

De drie partijen namen vorig jaar het initiatief voor de verkenning van een project dat deze ontwikkeling in het Rotterdamse havengebied kan realiseren. Het project, dat de naam Prothos (Port of Rotterdam CO2 Transport Hub & Offshore Storage) heeft gekregen, moet ertoe leiden dat jaarlijks 2 tot 5 miljoen ton CO2 kan worden opgeslagen. Op basis van de onderdelen techniek, marktsituatie, milieu, kosten, beleid en maatschappelijke acceptatie luidt de conclusie dat het initiatief technisch haalbaar en kosteneffectief is. De drie partijen gaan het idee daarom inbrengen in de lopende gespreken voor een nieuw klimaatakkoord.

Businesscase
De komende maanden willen Havenbedrijf, Gasunie en EBN tot de uitwerking van een businesscase komen. Ze doen dat elk vanuit de eigen expertise: Havenbedrijf Rotterdam vanuit de lokale situatie en markt, EBN met haar deskundigheid op het gebied van de diepe ondergrond en offshore infrastructuur en Gasunie met de ervaring van gasinfrastructuurontwikkeling en gastransport. Verwacht wordt dat een investeringsbeslissing in 2019 zal plaatsvinden.

Glastuinbouw en industrie
Met dit CCUS-project (Carbon Capture Utilisation and Storage) is de Zuid-Hollandse glastuinbouw, die op zoek is naar externe CO2-bronnen, enorm geholpen. CCUS is echter net zo belangrijk voor de chemische sector, waterstofproducenten en raffinaderijen in de Rotterdamse haven. Deze industrietakken willen op termijn toe naar elektrificatie en waterstof, maar daarvoor is een verandering van het energiesysteem nodig. In de periode die nodig is om tot een ander energiesysteem te komen, willen de bedrijven hun CO2 graag laten afvangen en opslaan voor gebruik in de glastuinbouw.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties