Vakblad voor de Bloemisterij Energie Collectieve heffing onderzoek wordt aangevraagd

Collectieve heffing onderzoek wordt aangevraagd

0

Landbouwminister Schouten wordt gevraagd om financiering van de drie gewasoverstijgende onderzoeksprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid algemeen verbindend te verklaren, zodat iedere glastuinder er aan meebetaald. De hoogte van de heffing is vastgesteld op € 350 per hectare voor bedrijven groter dan een 0,5 ha.

Hierover hebben de Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit, de besturen van de afzetorganisaties en LTO Glaskracht Nederland overeenstemming bereikt.

De Brancheorganisaties Sierteelt en Groenten & Fruit zijn opgezet om als sector collectief zaken te regelen, zoals innovaties. Het betreft dus echt collectieve zaken en geen individuele partijen. Beide brancheorganisaties hebben eind oktober besloten het advies van de Ondernemersgroep KijK over te nemen en de aanvraag Verbindend Verklaring te gaan indienen bij LNV. Een belangrijk moment omdat bij goedkeuring de sectorfinanciering geregeld is en het totale bedrag kan worden verdubbeld door het ministerie, wat hard nodig is om voldoende te kunnen blijven innoveren als glastuinbouwsector.

Na indiening dit jaar van de aanvraag Verbindend Verklaring duurt het naar verwachting nog circa vier maanden voor de officiële goedkeuring.

Reageer op dit artikel

avatar