Vakblad voor de Bloemisterij Opinie Colombia is een veilig land. Of toch niet?

Colombia is een veilig land. Of toch niet?

0

Een van de issues die deze dagen regelmatig ter sprake komt is de veiligheid in Colombia. Jarenlang woedde er een burgeroorlog, maar nu het einde ervan in zicht is lijkt het land veiliger dan ooit, vinden veel mensen die ik spreek. Er zijn er echter ook die dat tegenspreken. De wapens zwijgen, maar de drugs is er nog.

Vandaag was de opening van Proflora. De tweejaarlijkse Colombiaanse sierteeltbeurs in hoofdstad Bogota. Zo’n opening gaat gepaard met de nodige speeches. Ik was even bang dat alle negen hotemetoten, die op het podium achter de tafel zaten, een toespraak gingen houden. Maar dat viel gelukkig mee.

Het grappige was – het was eigenlijk helemaal niet grappig – dat de eerste sprekers de andere acht mensen achter de tafel uitgebreid welkom heetten. Echt grappig was wel dat spreker Marjolein Sonnema werd aangekondigd als de viceminister of agriculture. De Colombianen hebben dus goed nieuws voor de Nederlandse sierteeltsector: Nederland heeft een ministerie van landbouw.

Sonnema is in werkelijkheid directeur-generaal Agro en Natuur bij het ministerie van Economische Zaken. Ze wees op het vredesproces dat gaande is in Colombia en noemde dat een goede ontwikkeling. Het draagt eraan bij dat Nederland graag zaken doet met Colombia. Onder meer in agribusiness: Nederland is bereid de ontwikkeling van de agrosector in Colombia te ondersteunen, aldus Sonnema. Zo is er een landbouwraad in Colombia aangesteld: Patricia de Vries.

Volgens Sonnema is de handelsrelatie tussen Colombia en Nederland al ‘excellent’. Mede dankzij een vrijhandelsverdrag tussen Colombia en de EU in 2013. Nederland is het derde belangrijke exportland van Colombia, na de VS en Panama. In 2014 werd er voor 260 miljoen euro naar Nederland geëxporteerd. In 2016 was dat al 415 miljoen euro. Het ging onder meer om fruit en bloemen.

Nu is veiligheid al meerder keren ter sprake gekomen de afgelopen dagen. Colombia was jarenlang in een burgeroorlog verwikkeld met guerrillabewegingen als de Farc en ELN. Iedereen heeft kunnen volgen hoe onderhandelingen met de Farc op Cuba – onze eigen Tanja Nijmeijer was erbij betrokken – heeft geleid tot vrede. De Farc is geabsorbeerd door de democratie en heeft zelfs enkele zetels in het parlement. Hun gewelddaden zijn ze – onder voorwaarden – ‘vergeven’.

Er is recent ook een wapenstilstand gesloten met de ELN. Dit moet over een paar maanden leiden tot een definitieve vrede. Velen beweren dat Colombia veiliger is dan voorheen en dat is goed voor de economie.

Vandaag hoorde ik ook wat andere geluiden. ‘Er is vrede zo lang het duurt’. Of: ‘Er lopen nog steeds 15.000 mensen in Colombia die bij de Farc horen.’ Een iemand sprak zelfs van een sterk staaltje marketing van de overheid. En een ander: ‘Er is weliswaar vrede, maar de drugsproductie in de bergen en in de jungle tiert weliger dan ooit tevoren.’ Met drugs geen vrede, want waar drugs is, is geweld en criminaliteit. Dit is ook wel weer waar.

Ik zeg maar even niet wie wat heeft gezegd. Wil niet de oorzaak ervan zijn dat de Colombianen elkaar straks in de haren vliegen over de vraag of het land wel of niet veilig is…

Arie-Frans Middelburg

Arie-Frans Middelburg
Arie-Frans Middelburg werkt sinds 2002 als redacteur bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Hij schrijft onder meer over veilingen, logistiek en ontwikkelingen in de sierteelt in het buitenland.

Reageer op dit artikel

avatar