’Compensatiefonds voor agrogerelateerde bedrijven in Westland bespreekbaar’

De gemeente Westland is bereid het idee voor de oprichting van een compensatiefonds voor agrogerelateerde bedrijven in het glastuinbouwgebied te bespreken in een nog samen te stellen raadswerkgroep. Dat gaf Dominique van der Hoeven, accountmanager Glastuinbouw, onlangs aan tijdens een raadsinformatieavond.

Binnen de gemeenteraad wordt door het CDA al langere tijd gepleit voor zo’n fonds. Agrogerelateerde bedrijven in het glastuinbouwgebied zouden dan onder bepaalde voorwaarden kunnen uitbreiden, waarbij het verschil in grondprijs in vergelijking met de prijs op een bedrijventerrein in een revolverend fonds wordt gestort. Die gelden kunnen dan weer benut worden om elders te investeren in de modernisering, herstructurering en schaalvergroting van het glastuinbouwgebied.

Loonbedrijven
De gemeente staat nieuwvestiging of uitbreiding van bestaande agrogerelateerde bedrijven in het glastuinbouwgebied toe, mits de onderneming bijdraagt aan de greenport en de modernisering van het cluster niet in de weg zit. Loonbedrijven wil de gemeente binnen de bestemming ’agrarisch-glastuinbouw’ opnemen en toestaan op plekken waar dat de herstructurering niet frustreert.

In het Westlandse glastuinbouwgebied zijn nu zo’n 170 bedrijven legaal gevestigd, waarvan er vijftig bestemd zijn als ’agrarisch aanverwant’. Qua oppervlakte beslaan deze bedrijven in totaal 100 ha, verspreid over het gebied, wat overeenkomt met de omvang van het veilingterrein van FloraHolland. De werkgroep-Hordijk verwacht overigens dat er in 2030 zo’n driehonderd bedrijven zullen zijn gevestigd in het gebied.

Meer over de herstructurering van het Westlandse glastuinbouwgebied in nummer 8 van het Vakblad voor de Bloemisterij (verschijningsdatum: 26 februari)