Consortium wil robotisering in glastuinbouw versnellen

  Een breed consortium van tuinbouworganisaties en onderzoeksinstellingen is gestart met een meerjarig programma voor de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw. Het consortium werkt daarvoor samen binnen het bestaande programma RoboCrops. Recent voorbeeld daaruit is de GearRover.

  Een belangrijke drijfveer voor robotisering in de glastuinbouw is dat groene kennis steeds schaarser is bij telers en werknemers. Robots maken het mogelijk hogere en meer uniforme producties te realiseren, onder meer doordat meer en betere data over de teelt gegenereerd kan worden. Dat maakt ook nieuwe verdienmodellen mogelijk, zoals ‘Growing as a Service’. Dit concept bestaat uit onder meer Unmanned growing (telen op afstand) en Digitaal handelen (waarbij producent en afnemer andersoortige afspraken maken over teelt en levering van tuinbouwproducten).

  GearRover

  Inmiddels zijn op enkele glastuinbouwbedrijven al robots actief voor het uitvoeren van teeltmaatregelen en het analyseren van het gewas. Een voorbeeld is de oogstassistent GearRover van het bedrijf Gearbox uit Maasdijk. Deze robot is in samenwerking met de rozen- en gerberatelers ontwikkeld. Een medewerker staat op de GearRover, die met een camera het gewas ‘scant’. De software heeft geleerd te zien welke bloemen zich in welk groeistadium bevinden. Een gekleurde laser geeft vervolgens aan welke roos geknipt mag worden. Twijfelen hoeft niet meer, waardoor de oogst uniformer is en het gaat een stuk sneller. De GearRover kan ook andere data verzamelen, zodat met software bijvoorbeeld de groeisnelheid en (te verwachten) productie van een gewas is te bepalen.

  Consortium sluit aan bij RoboCrops

  Deelnemers in het consortium zijn FME, AVAG, TU Delft, Glastuinbouw Nederland, InnovationQuarter, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport West-Holland, Wageningen University & Research en World Horti Center. Zij willen samen de volgende stap zetten in de ontwikkeling van robotica, onder andere in de zogenoemde autonome kas. Het betreft een meerjarige samenwerking die valt onder het programma RoboCrops, dat enkele jaren geleden startte om de ontwikkeling van robotica in de glastuinbouw te versnellen.

  RoboCrops richt zich op matchmaking, kennisdeling en evenementen. Gepland is reeds een live event op 24 en 25 november 2021 in het World Horti Center. Het programma over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van robotica wordt binnenkort bekendgemaakt. De GearRover zal daar ook te zien zijn. Hij wordt nu doorontwikkeld, samen met de kwekerijen Porta Nova, Berg Roses, Van Veen Gerbera en Colours of Nature. Het eerste exemplaar draait al bij Porta Nova, zoals te zien is in onderstaande filmpje

  guest
  0 Reacties
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties