De Boomkwekerij Nieuws Geen genoeg woonruimte voor eigen kamer arbeidsmigrant

Geen genoeg woonruimte voor eigen kamer arbeidsmigrant

0

Zolang er geen sprake is van een affectieve relatie, zoals een liefdesrelatie, beveelt het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten aan dat iedere arbeidsmigrant zijn eigen (slaap)kamer heeft. Dit vindt Glastuinbouw Nederland echter geen reële oplossing. Mede in het licht van het bestaande tekort aan woonruimte en de drukke zomerperiode die in de tuinbouw in het verschiet ligt.

Foto: Shutterstock

Het Aanjaagteam erkent dat er op dit moment gebrek aan woonruimte is, wat het lastig maakt om deze nieuwe norm op korte termijn landelijk te realiseren. Daarom adviseert het Aanjaagteam het kabinet om te beginnen bij bedrijven met een hoog coronarisico, zoals onder meer in de land- en tuinbouw. „Een eigen slaapkamer zorgt voor een lager besmettingsrisico. Maar ook los van corona is het onwenselijk dat mensen hun slaapkamer moeten delen met vreemden”, aldus het aanjaagteam.

Verdere aanbevelingen

Volgens het Aanjaagteam moeten arbeidsmigranten ook beter geregistreerd worden. Het ontbreekt nu nog vaak bij werkgevers aan een goede administratie, waardoor het onduidelijk is waar arbeidsmigranten wonen, en met wie dan precies. Uitzendbureaus en bedrijven waar uitgezonden arbeidsmigranten werken moeten verplicht worden te allen tijde het woonadres en telefoonnummer of e-mailadres van hun medewerkers te kunnen verstrekken. Dat is niet alleen van belang voor goede bedrijfsvoering. Bij een coronabesmetting op de werkvloer is dergelijke registratie essentieel om verdere besmettingen tegen te kunnen gaan.

Bovendien wil het Aanjaagteam dat arbeidsmigranten zich, net als andere werkenden in Nederland, in hun woon-werkverkeer moeten kunnen houden aan de anderhalve meter afstand-regel. Vervoer met meerdere mensen in een busje past daar niet bij. Wel kunnen uitzendbureaus zorgen voor elektrische fietsen, touringcars of ander vervoer. De voornaamste reden hiervoor is dat het voor handhavers op dit moment niet te controleren valt wie er met wie in één huis woont.

Deze twee punten acht Glastuinbouw Nederland makkelijk oplosbaar via een publiek private samenwerking.

Gemeenschappelijk huishouden

Blijft over een praktische oplossing voor migranten die langdurig bij telers werken en ook langdurig bij elkaar wonen in vaste groepen. Daarvan vindt Glastuinbouw Nederland dat dergelijke vaste groepen met inachtneming van het protocol van de Stichting van de Arbeid als een ‘gemeenschappelijk huishouden’ moeten worden beschouwd en dus samen moeten kunnen reizen met inachtneming van de RIVM-regels.

Emile Roemer, boegbeeld van het Aanjaagteam hierover: „We hebben allemaal de problemen op het nieuws gezien de afgelopen weken. Het is zaak dat we nu heel snel handelen. Arbeidsmigranten moeten anderhalve meter afstand kunnen houden van anderen, net als iedereen in Nederland. Dat geldt voor de werkvloer, voor hun woning en voor de busjes en auto’s waarin zij vaak reizen. Daarvoor moeten we strengere afspraken gaan maken, die ook gehandhaafd worden. Het is nu aan het kabinet om daar stappen in te zetten. Gelukkig heb ik gezien dat het op veel plaatsen al wel goed geregeld is. Het kan dus wel.” Onder meer bij Ter Laak Orchids op 26 mei.

Edith Bentvelsen, managing director bij Ter Laak Orchids met naast haar Emile Roemer, boegbeeld van het aanjaagteam. Foto: Ter Laak Orchids

In een artikel deze week in de Bloemisterij, laat Peter Loef, arbeidsspecialist bij Glastuinbouw Nederland, weten dat hij hierover met Roemer niet van mening verschilt. „Arbeidsmigranten zijn voor ons geen andere werknemers dan Nederlandse arbeidskrachten, of zij nu op de loonlijst staan bij onze telers of van het uitzendbureau. Ook voor hen willen en moeten we een goede werkgever zijn. De taal vraagt extra aandacht voor communicatie. Daar hebben we ontzettend veel zorg en aandacht voor. We hebben heel veel informatie beschikbaar voor werkgevers en werknemers. Denk aan veiligheidsflyers op de werkvloer en het veiligheidsprotocol. Soms wel in zeven verschillende talen.”

Aanpak misstanden

Samen met het aanjaagteam, ministeries, vakbonden en de uitzendbranche wil de glastuinbouwsector de handschoen oppakken om gezamenlijk een vuist te maken tegen uitzendbureaus, inleners van uitzendbureaus en ander werkgevers die de regels niet serieus nemen en daardoor veel schade aanbrengen. „Ondernemers die het goed doen, zouden op bepaalde gebieden meer moeten worden gefaciliteerd. Doel is die inzet te waarderen en om positief gedrag bij andere bedrijven te bevorderen”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland.

 

 

Reageer op dit artikel

avatar