Ctgb geeft groen licht voor nieuwe middelen in bloemisterijgewassen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft ingestemd met de toelating van Agil 100 EC en Sunjet Flora. Tevens zijn er uitbreidingen gekomen voor Centurion en Dragoon.

Agil 100 EC mag worden in gezet tegen onkruiden in onbedekte sierteeltgewassen en Dragoon tegen onkruiden in sierteeltgewassen. Dragoon bestrijdt eenjarige, breedbladige onkruiden en Agil onkruidgrassen.

Sunjet Flora wordt toegelaten als gewasbehandeling ter bestrijding van echte meeldauw in sierteeltgewassen en botrytis in bloembollen.

Centurion Plus heeft een uitbreiding gekregen in de onbedekte teelt afrikaantjes.