D66 pleitbezorger van groen onderwijs bij OCW

Van oudsher is het thema onderwijs een troetelkindje van D66, net zoals het thema bestuurlijke vernieuwing. Dat zie je terug in de stellingname van de partij als het over het agrarisch onderwijs gaat. D66 wil het groene onderwijs weghalen bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) en overhevelen naar dat van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

„Het is beter voor het agrarisch onderwijs als het onder het ministerie van OCW valt. Dan kan het geld dat beschikbaar is voor het onderwijs, meegroeien met de toenemende studentenaantallen. Goed onderwijs blijft zo geborgd. Dat is ook waar de Universiteit Wageningen voor pleit”, zo laat een woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van D66 weten.

Eind vorig jaar nam de Tweede Kamer een motie aan van de Kamerleden Paul van Menen (D66) en Carla Dik-Faber (CU) die het kabinet verzoekt het groene onderwijs over te hevelen van EZ naar OCW. Het kabinet laat nu onderzoeken hoe de verworvenheden van groen onderwijs bij overheveling behouden kunnen blijven.

In tegenstelling tot PvdA, CDA, CU en bijvoorbeeld SGP, wil de partij van lijsttrekker Alexander Pechtold geen zelfstandig ministerie van Landbouw. Wat D66 betreft, is Landbouw terecht ondergebracht bij het ministerie van EZ. „Wij willen wel dat er weer meer aandacht komt voor de toekomst van de landbouw, maar dat gaat niet om de naam van het ministerie. Het gaat dan om beleid. D66 wil toe naar een voedselbeleid.”

Ander opvallend standpunt van D66 is dat de partij af wil van het verlaagd tarief energiebelasting voor de glastuinbouw. „Het bedrag dat we daarmee ophalen, willen we investeren in een fonds geothermie. Op deze manier stimuleren we de glastuinbouw om duurzaam te werken en zoveel mogelijk energie te besparen en alternatieve energiebronnen te gebruiken.”

Doe mee met de verkiezingspoll van het Vakblad voor de Bloemisterij en bekijk direct de uitslag.

TOT AAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 15 MAART LAAT DE BLOEMISTERIJ OP DEZE SITE ELKE WERKDAG EEN POLITIEKE PARTIJ AAN HET WOORD OVER DE GLASTUINBOUW.