Van Dam maakt Bodemkaart van Nederland vrij beschikbaar

Deze maand wordt het voor iedereen mogelijk de Bodemkaart van Nederland – een omvangrijke online database over de Nederlandse bodem – vrij te raadplegen. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer. Telers kunnen de data gebruiken voor gerichte bodemverbetering of de juiste gewaskeuze.

EZ heeft in de loop der jaren een grote collectie bodemgegevens en hoogwaardige bodemkaarten opgebouwd. Deze dienen als fundament voor beleid, zoals duurzaam bodembeheer, beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen, mestbeleid, natuurontwikkeling en klimaatbeleid. De bodemdat zijn echter ook nuttig voor bijvoorbeeld precisielandbouw, waterbeheer, ruimtelijke ordening en landschapsarchitectuur.

Meer dan driehonderd bodemtyperingen
De gegevens in de Bodemkaart van Nederland zijn door Wageningen Environmental Research verzameld door in heel Nederland op een diepte van 1,5 meter grondmonsters te nemen. In een laboratorium zijn die vervolgens onderzocht, waarna de precieze opbouw en samenstelling van de grond in kaart is gebracht. Door heel Nederland zijn inmiddels zo’n 340.000 boringen in de bodem gedaan. De Bodemkaart van Nederland bevat meer dan driehonder bodemtyperingen, zoals klei, veen, zand en löss; en chemische beschrijvingen zoals zuurgraad en kalkgehalte en het organische stofgehalte.

Door toepassing van nieuwe technieken, zoals het gebruik van satellietdata, wordt de kwaliteit van de kaart steeds verder verbeterd en wordt steeds meer detail toegevoegd. De bodemkaart wordt vanaf juli gepubliceerd op de website Publieke Dienstverlening op de Kaart, de geodatavoorziening van de Rijksoverheid. Later dit jaar worden ook de meetgegevens van de 340.000 monsters gepubliceerd.

Ruwe satellietdata
Eerder dit jaar maakte de staatssecretaris bekend € 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de aankoop van satellietdata die boeren, maar in principe ook buitenbloemenkwekers, kunnen gebruiken om duurzamer en efficiënter te produceren. Het gaat om satellietgegevens over onder meer de bodem, atmosfeer en groei van gewassen. De satellietdata worden als open data online aangeboden en kunnen door iedereen vrij gebruikt worden. Doordat het uitlezen van de ruwe satellietdata zeer ingewikkeld is, is de verwachting dat vooral kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven de data zullen gaan analyseren en omzetten in nuttige informatie voor boeren.

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties