De Boon: ‘Handel moet met vestigingen in het buitenland gaan werken’

Scheidend voorzitter Herman de Boon zei tijdens zijn afscheid in Wassenaar dat de groeimogelijkheden voor de afzet van bloemen en planten niet in Europa ligt, maar daarbuiten. Hij adviseerde de handelaren om met vestigingen in het buitenland te gaan werken.

De Boon droeg de voorzittershamer van VGB gisteren over aan handelskweker en bestuurslid Lex Ebus. Wegens zijn grote verdiensten voor de sector benoemde de algemene ledenvergadering van VGB De Boon tot erelid van de vereniging. De vereniging gaat komend jaar op zoek naar een definitieve voorzitter.

De Boon gaf gisteren een college tijdens het derde Groothandelsseminar van het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG), waarvan De Boon ook geruime tijd voorzitter was. Volgens hem staat de handel voor vier grote uitdagingen. Een eerste is dat het veilingsysteem veranderd. Commercie en logistiek worden gesplitst. Welke positie neemt de handel hierbij in?

Een tweede uitdaging is dat de veiling transformeert naar een ‘shared service platform’. De Boon vindt dat FloraHolland dit samen met de handel moet doen. Het nieuwe platform hoeft geen €350 miljoen te kosten, €75 tot €100 miljoen is genoeg wat hem betreft.

Een derde uitdaging zijn nieuwe markten voor bloemen en planten. Er dient ontdekt te worden welke inhoudstoffen in planten en bloemen zitten en dan kunnen cosmetica, farmacie, biochemie en food interessante markten worden voor de sierteelt.

De laatste uitdaging zijn big data. Sociaal media gedrag geeft veel data en daaruit blijkt dat de consument anders denkt en handelt dan tot nu toe gedacht werd. Daar liggen nieuwe mogelijkheden voor promotie en marketing.

De Boon wees er ook op dat de groeimogelijkheden voor de afzet niet in Europa ligt, maar daarbuiten. Hij adviseerde de handelaren om met vestigingen in het buitenland te gaan werken. „Ik voorzie vanuit de hub Nederland een netwerkstructuur van de handel die ook in andere delen van de wereld actief is.”

Revolutie
„Het tijdperk De Boon wordt gekenmerkt door een soort revolutie binnen de sector”, zei directeur Robert Roodenburg van de VGB tijdens de alv van de VGb die voor het seminar plaatsvond. „Onder leiding van De Boon, de eerste niet zelf handelende externe voorzitter, is de organisatie sterk geprofessionaliseerd en ontwikkelde zij een strategische positie voor de bedrijfstak. Hij raakte in die tijd naar eigen zeggen ook verknocht aan de handel. ’Ik ben verliefd geworden op VGB’, zei hij ooit. Een van zijn verdiensten is dat hij de contacten en samenwerking intensiveerde tussen ondernemers in productie en handel, onder meer via het zogenoemde Santpoort Beraad.”

De voormalige veilingdirecteur in Naaldwijk, die in zijn loopbaan talrijke agrarische functies vervulde en ook onder meer algemeen directeur van Cebeco Handelsraad was, werkte de laatste jaren als zelfstandig consultant. In deeltijd was hij voorzitter van de VGB.