De burger weet dat er iets niet klopt met de energiekosten

Deze week kon iedereen zijn stem uitbrengen voor de verkiezing van de nieuwe provinciale statenleden. Landelijke thema’s voerden de boventoon. Door de aangescherpte stellingnames van links, midden en rechts viel er best iets te kiezen. Ondanks de economische meewind is er een veelheid aan onderwerpen die de samenleving bezighoudt, maar ook verdeelt: klimaat en energieakkoorden, pensioenstelsel, koopkrachtplaatjes, woonfraudes, lerarentekort, brexit, digitale belastingjungles, noem maar op.

We denken dat we alles kunnen doorrekenen met behulp van complexe modellen. Een mooi voorbeeld vormde de berekening van de energiekosten. De burger wist natuurlijk al lang dat kijkend naar zijn maandafrekening er ergens iets niet klopte. Zelf constateerde ik een toename in energiekosten over januari van bijna 25% bij een lager verbruik en wisseling van leverancier.

Bij pensioenen hebben de pensionado’s al veel bijdragen aan het economisch herstel via kortingen en het langjarig niet indexeren. Persoonlijk mocht ik al twee keer gekort worden met 7 en 11% en is indexering sinds 2008 achterwege gebleven. Al met al is het pensioen zo’n 30% achter gebleven. De vraag dringt zich dan ook op hoe het zit met al die mooie koopkrachtplaatjes voor de individuele burger en de gevolgen voor het verbruik van bloemen en planten. Niet alleen van belang voor burgers maar ook voor ondernemers.

Bij de aangekondigde extra beprijzing van CO2-uitstoot worden de genoemde modellen ingezet om de effecten voor burgers en ondernemers in kaart te brengen. Maar kunnen we die cijfers vertrouwen? Gelukkig is nog niet vastgesteld wat de hoogte wordt van deze CO2-beprijzing. Er wordt een balans gezocht voor burger en bedrijfsleven, maar omdat 80% van de verhoging bij het bedrijfsleven wordt doorgeschoven naar de burger is de vraag welke invloed deze lastenverzwaringen nu hebben op de koopkracht en het verbruik van bloemen en planten.

Het is voor onze zeer van export afhankelijke sector ook van belang wat er in het buitenland gaat gebeuren. Gaan die dezelfde, minder vergaande of verdergaande route volgen? Naar mijn mening leiden de verschillende hervormingsmaatregelen mits geleidelijk, met evenwichtige verdeling en compenserende maatregelen voor de lagere inkomens, niet tot een afnemende vraag naar bloemen en planten. Bloemen en planten blijven kleur geven aan een fleurige, gezonde, liefdevolle samenleving.

Herman de Boon,

Bestuurder en commissaris

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties