De €600 miljoen extra steun in perspectief

De kogel is door de kerk, het kabinet is met een noodfonds voor de sierteeltsector en een deel van de voedingstuinbouw gekomen. Er is in totaal €600 miljoen ter beschikking gesteld. De rode draad in de reacties is tevredenheid. Of het budget voldoende is, moet nog blijken.

De €600 miljoen extra steun is in de intensieve onderhandelingen met de overheid het hoogst haalbare gebleken. Het is en blijft een politiek besluit waar meerdere departementen over gaan en waar meerdere partijen mee moeten instemmen. Zij houden rekening met de gehele BV Nederland en niet alleen de sierteeltsector.

De eerder geraamde schade door coronacrisis van €2,2 miljard door de taskforce Financiën van het Tuinbouwcrisisteam betrof de totale schade voor de gehele sierteeltsector voor het hele jaar. Bij de veredeling en vermeerdering was de berekende schade voor dit jaar €300 miljoen. Voor de teelt en afzet van snijbloemen loopt het schadebedrag op naar ruim €500 miljoen, waar dit bij potplanten zelfs €685 miljoen is. Bij de teelt en afzet van bollen gaat het om ruim €340 miljoen en bij de boomkwekerij om €230 miljoen. Deze prognose is inmiddels al weer naar beneden bijgesteld doordat markten voorzichtig aantrekken. De €600 miljoen is bestemd voor geleden schade in de maanden maart, april en mei.

De €600 miljoen is extra en sectorspecifieke steun bovenop de generieke kabinetsmaatregelen. Zo doen reeds tientallen sierteeltbedrijven een beroep op de Noodmaatregel overbrugging Werkgelegenheid (NOW) waarvoor het kabinet vooralsnog €10 miljard heeft uitgetrokken. Zij kunnen maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen bij minimaal 20% omzetderving. Verder is de provisie van de Borgstelling Landbouw gehalveerd van 3 naar 1,5%.

De exportwaarde van maart kromp met 32% naar €430 miljoen, blijkt uit statistieken van Floridata. De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB) houdt rekening met een schadepost die oploopt tot €2 miljard in het eerste halfjaar. De €600 steun is ook bestemd voor sierteelthandelsbedrijven voor geleden schade in de maanden maart, april en mei. Probleem bij geleden schade in de markt is dat dit pas later is vast te stellen en moeilijker prognoses van te maken zijn. En de overheid geeft niet graag ongedekte checks af en vraagt gedegen financiële onderbouwing. Het Tuinbouwcrisisteam is zich hiervan bewust en blijft zich hierop focussen en verwacht ook hierin nog resultaten te boeken.

Lees het volledige omslagverhaal van deze week vrijdag 24 april in de Bloemisterij of nu al digitaal.

 

 

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties