Delfland start met gebiedsgericht meten in Oranjepolder

Het Hoogheemraadschap van Delfland start binnenkort met gebiedsgerichte metingen in de Westlandse Oranjepolder om zo inzicht te krijgen in de mogelijke herkomst van illegale lozingen van resten gewasbeschermingsmiddelen.

Als aftrap van deze nieuwe aanpak organiseert het waterschap op maandag 26 januari een informatiebijeenkomst in Maasdijk. De avond begint om 19.45 uur en vindt plaats bij Vereniging Concordia.

LTO Glaskracht Nederland onderschrijft het nut van de nieuwe aanpak. Door de fijnmazige uitvoering van metingen ontstaat volgens de belangenbehartiger beter inzicht in de ontwikkeling van de waterkwaliteit. Als tuinders met elkaar van gedachten wisselen over de mogelijke herkomst van normoverschrijdingen en leren van de ervaringen uit andere gebieden, kunnen zij – samen met Delfland – gericht werken aan verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat is nodig om een voldoende breed middelenpakket te behouden.

Onbewuste lozingen
Normoverschrijdingen worden volgens LTO Glaskracht niet alleen door bewuste (al dan niet illegale) lozingen veroorzaakt, maar ook door lozing van waterstromen waarvan een ondernemer zich niet altijd bewust is. In het verleden is via gebiedsgericht meten een aantal van die routes in een andere polder aan het licht gekomen. Via vaak eenvoudige saneringsmaatregelen kon, volgens LTO Glaskracht, vervolgens tot een spectaculaire verbetering van de waterkwaliteit worden gekomen.