Desh Ramnath: ’Jong talent koesteren’

HortiHeroes is een nieuw platform voor talent en innovatie in de Food & Flower industry. Op 5 april is het officiële van start gegaan met de organisatie van de HortiHeroes Arena in het World Horti Center. Oprichter Desh Ramnath legt de impact en betekenis van het initiatief uit.

Foto: Marja van der Ende

Wat beoogt het platform?

„Acceleren van verandering en innovatie door jonge talenten te trainen de sector van binnenuit te veranderen. Door startups en nieuwe businessmodellen te verbinden aan de sector en door talenten en kennis uit andere sectoren te verbinden aan de sector om kruisbestuiving te vergroten. Drie peilers dus: HortiHeroes Academy, HortiHeroes startup en HortiHeroes Arena.”

Is het een lokaal Westlands initiatief?

„Zeer zeker niet. De gemeente Westland heeft de kickstart gedaan vanuit de wetenschap dat ze moet delen om überhaupt zelf te kunnen ’overleven’. Er zit een open source gedachte achter. Kennis was macht, nu is kennis delen macht.”

Dus niet alleen bestemd voor jonge talenten van productiebedrijven?

„Nee, HortiHeroes brengt talent van verschillende bedrijven met verschillende disciplines samen en tracht daardoor en cross-overs te realiseren. Hierdoor kom je tot nieuwe verrassende oplossingen en ideeën. Dat is de start van innovatie. Op deze manier kan de tuinbouwsector meer talent aantrekken en behouden, concrete innovaties tot stand brengen en nieuwe bedrijvigheid aantrekken. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. Tussen ketenschakels ontstaan samenwerkingsverbanden, maar nog te weinig tussen tuinbouwproductiebedrijven.”

Wat moet je met jong talent niet doen?

„Jong talent moet je niet in een bedrijfskeurslijf stoppen. Er loopt al genoeg jong talent rond in de tuinbouw, zowel komend uit de sector zelf als daarbuiten. Anders geschoold dan vorige generaties. Opgegroeid in de digitale wereld van vandaag, veelal creatief en meer open minded. Groot probleem is echter zodra ze een loopbaan beginnen een tuinbouwbedrijf ze al gauw in het keurslijf van het ’oude werk’ belanden. Dat is dood en doodzonde.”

Hoe maak je optimaal gebruik van jong talent?

„Elke jonge generatie denkt en doet anders dan de vorige. De kunst van de oude generatie is om hiervoor open te staan. Dat is volgens hem niet de sterkste kant van de tuinbouwsector. Het besef bij de grotere bedrijven is groeiende dat jeugdige creativiteit en nieuwe mechanismen een sector maar ook individuele bedrijven verder kan helpen. Het is af en toe niet erg als ondernemers niet weten waar de boot heen gaat. Veel erger is het om de boot te missen. De Nederlandse glastuinbouw is nog toonaangevend in de wereld, maar de sector moet voorkomen vanuit arrogantie de Nokia van de tuinbouw te worden. Voordat je het weet, ben je ingehaald door jouw concurrenten.”

Dus jong talent de ruimte geven?

„Jong talent de ruimte geven, hoeft niet bedreigend te zijn. En ook al staat en stelt ze andere wegen voor, zeg dat niet dat de huidige generatie het verkeerd heeft gedaan. Je hoeft echter niet ziek te zijn om beter te worden. Onderzoek van Eric Ries (Lean startup) wijst uit dat de topbedrijven aan de top staan door intern talent de ruimte te bieden als een startup te denken en opereren. De kennis van morgen is immers nodig om de droom van gisteren te realiseren.

Jong talent inzetten gaat samen met rendabel ondernemen?

„Rendabel ondernemen staat voorop, in de tuinbouw net zo goed als in andere sectoren. En enige terughoudendheid ten op zichte van verandering is ook geen enkele sector vreemd. Neemt niet weg dat elke sector het moet hebben van de nieuwe generatie. De generatie die anders denkt en is opgegroeid met de deeleconomie en de digitale wereld. In die generatie moeten geïnvesteerd worden.”

guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties