Deze partijen geven geen gehoor bij vragen over glastuinbouw

In de verkiezingscampagnes van politieke partijen spelen zaken waarmee je als glastuinder dagelijks te maken hebt, nauwelijks een rol. Hoe denkt politiek Den Haag eigenlijk over het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen, een landbouwministerie of over duurzame energie in de glastuinbouw? Wij vroegen het aan vijftien politieke partijen. Zes daarvan gaven, om uiteenlopende redenen, geen gehoor.

Hoewel de PVV meermaals door ons werd benaderd, kregen we geen reactie. Wie het één A4’tje tellende partijprogramma van de PVV doorneemt, zal daarin ook tevergeefs naar standpunten over de land- en tuinbouw zoeken. Met wat goede wil, kun je echter concluderen dat uitvoering van bepaalde punten uit dat programma gevolgen heeft voor glastuinbouwondernemers. Denk daarbij met name aan een vertrek uit de EU, een van de stokpaardjes van partijleider Geert Wilders.

Ook nieuwkomer DENK – de partij van de tweemans Tweede Kamerfractie van Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk – gaf niet thuis, evenals de OndernemersPartij van Hero Brinkman. Zeker gezien de doelgroep van die laatste partij, een opmerkelijk feit.

GroenLinks (GL), Partij voor de Dieren (PvdD) en 50PLUS lieten ons weten vanwege hun beperkte menskracht niet toe te komen aan beantwoording van onze vragen. In hun verkiezingsprogramma’s roeren deze partijen echter wel degelijk tuinbouwthema’s aan. Zo vinden alle drie de partijen dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest drastisch moet verminderen en tot een minimum moet worden teruggebracht.

GL wil een heffing op CO2-uitstoot die ook geldt voor bedrijven die nu niet onder het Europese CO2-emissiehandelssysteem vallen (zoals het gros van de glastuinbouwbedrijven). PvdD wil dat de tuinbouw fossielvrije energie gebruikt (zoals zonne-energie en aardwarmte) in gesloten kassystemen. Daarnaast pleit GL voor een ministerie voor Klimaat en Duurzame Economie. PvdD vindt dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet veranderen in ministerie van Duurzaamheid. Verder moet er volgens Marianne Thieme een ministrie van Voedsel en Landbouw komen.

De reacties van de negen resterende partijen lees je volgende week terug in het Vakblad voor de Bloemisterij.

TOT AAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN OP 15 MAART LAAT DE BLOEMISTERIJ OP DEZE SITE ELKE WERKDAG EEN POLITIEKE PARTIJ AAN HET WOORD OVER DE GLASTUINBOUW.