Digitaal kennisplatform Plantgezondheid Glastuinbouw

Op het PlantgezondheidEvent in Bleiswijk is op 10 maart het Kennisplatform Plantgezondheid voor de glastuinbouw gelanceerd. Het is een initiatief van LTO Glaskracht Nederland.

De website biedt praktische info over onder meer hygiëne, middelenpakket en wetgeving en alle lopende en afgeronde onderzoeken rondom plantgezondheid.

Lees in de editie van 18 maart van het Vakblad het verslag van het PlantgezondheidEvent.