Dijksma wil duurzamer gebruik van plastic trays in sierteelt

Staatssecretaris Dijksma van IenM gaat met de sierteeltsector in gesprek over een meer duurzamer gebruik van plastic trays. Dijksma schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer. De plastic trays worden in de sierteelt nu veelal eenmalig gebruikt.

Dijksma ziet mogelijkheden voor de sierteeltsector om het gebruik van trays voor de (internationale) handel van sierteeltproducten te verduurzamen. Zij zal de sierteeltsector in verbinding brengen met diverse ketenpartners onder het kunststof ketenakkoord. Zij is er van overtuigd dat de sierteeltsector door een ketensamenwerking met diverse partners van het kunststof ketenakkoord versneld tot concrete resultaten zal komen.

Milieuprestaties fust
Bloemenveiling FloraHolland heeft naar verluidt in juni 2016 opdracht gegeven aan een onafhankelijk adviesbureau om te onderzoeken wat de milieuprestaties zijn van de verschillende typen eenmalig en meermalig te gebruiken trays. Het bedrijf verwacht op korte termijn een uitkomst van deze LCA-studie te kunnen ontvangen. Op basis hiervan krijgt het bedrijf – en de achterliggende sector – een helder beeld van de diverse milieuprestaties van de eenmalig en meermalig gebruikte trays en de maatregelen die genomen kunnen worden.

Over de resultaten van het onderzoek zal Dijksma in gesprek gaan met de sector en vervolgens wil zij afspraken maken over duurzaam gebruik van plastic trays.