Vakblad voor de Bloemisterij Markt & Trends Directie geeft leden geen inzicht in kosten en rendement FloraHolland 2020

Directie geeft leden geen inzicht in kosten en rendement FloraHolland 2020

0

Op de vraag van een aantal leden wat de kosten en opbrengsten zijn van de verschillende onderdelen van de strategie FloraHolland 2020 weigerden de directieleden Lucas Vos en Stefan van Schilfgaarde antwoord te geven op de alv van de veiling.

Volgens Vos en van Schilfgaarde is dat ongebruikelijk om te doen. Het hoort volgens hen in de ‘bestuurlijk kolommen’ plaats. Van Schilfgaarde gaf aan dat hij dat nog nooit had mee gemaakt. De directie rapporteert aan de toezichthouder, de raad van commissarissen, niet aan de leden. Vos gaf wel aan dat hij op de strategische sessies over tarieven en lidmaatschapsvormen die deze maand van start gaan meer details over de kosten zal prijsgeven in het kader van kostenmaker kostendrager.

Een aantal leden had middels een brief aan de directie gevraagd om inzicht te geven in de kosten van de diverse onderdelen van de strategie FloraHolland 2020. Volgens hen wordt er in drie jaar tijd €60 miljoen uitgegeven aan de diverse programma’s – China, Turkije, het nieuwe veilen et cetera – binnen de strategie. Gaan de programma’s rendement geven? Zo ja, wanneer?

Volgens Vos is er veel minder uitgegeven dan de €60 miljoen die genoemd werd. Hij noemde een bedrag van €36 miljoen. De jaarlijkse totale investeringen van de veiling zijn 55 tot 60 miljoen. Een groot deel daarvan gaat op aan de nieuwbouw in Aalsmeer, een fustwasmachine, het bouwklaar maken van gronden in Rijnsburg. „Het merendeel van de investeringen vindt plaats in de huidige marktplaats.”

De leden vroegen ook van hoeveel externen de veiling gebruik maakt. Ze zien ondanks de reorganisaties – de laatste kostte €11 miljoen voor honderd man – de personeelskosten stijgen. In 2016 lagen de loonkosten op €170 miljoen, een jaar eerder was dat €159 miljoen. Het aantal fte’s is wel afgenomen van 2437 in 2015 naar 2387 in 2016.

Vos gaf aan dat de veiling veel externen inhuurt. Op het hoogtepunt waren dat er 200. „We hebben veel mensen ingehuurd op het digitale vlak, de kosten liggen daar hoger dan we ingeschat hadden. En we realiseren geen besparing in de logistiek. We hebben daar extra uitzendkrachten moeten inhuren.” Dit laatste heeft alles te maken met de transactieverkleining.

Arie-Frans Middelburg
Arie-Frans Middelburg werkt sinds 2002 als redacteur bij het Vakblad voor de Bloemisterij. Hij schrijft onder meer over veilingen, logistiek en ontwikkelingen in de sierteelt in het buitenland.

Reageer op dit artikel

avatar