Vakblad voor de Bloemisterij Ondernemen Duitsers en Zwitsers lukt het medicijnresten uit riool te halen

Duitsers en Zwitsers lukt het medicijnresten uit riool te halen

0

In Duitsland en Zwitserland zijn de eerste rioolwaterzuiveringssystemen in bedrijf genomen die erin slagen medicijnresten uit afvalwater te filteren. Dat meldt Waterforum, het vakblad voor specialisten in de watersector. Ook in Nederland lopen inmiddels enkele praktijkproeven, waarbij technieken met oxidatie (ozon) en adsorptie (actief kool) zich volgens Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) inmiddels al hebben bewezen.

In het rapport ’Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater’ concludeert Stowa, het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, dat alle lopende praktijkproeven in Nederland een van de vier best toepasbare technieken gebruiken. Het gaat daarbij om: O3-oxidatie, poederkooldosering aan actief slib, GAC-filtratie (nageschakeld achter nabezinktank) en combinatie van O3-oxidatie met GAC-filtratie of biologische nabehandeling. Al deze vier technieken hebben zich volgens Stowa bewezen als toepassing in de drinkwaterbereiding en/of afvalwaterzuivering in het buitenland.

Vorige week wonnen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN nog de Waterinnovatieprijs 2017 met het project Ge(o)zond Water. Daarbij worden medicijnresten en andere chemicaliën met behulp van ozon uit het afvalwater gezuiverd. Ook andere waterschappen hebben pilots lopen. Zo is het Hoogheemraadschap van Delfland bezig met een proef met ozon op de zuivering De Groote Lucht en experimenteert Waterschap Rivierenland met poederkooldosering aan actief slib op de zuivering Papendrecht.

Reageer op dit artikel

Laat als eerste een reactie achter.

avatar