EU wil helderheid in kwekers- en octrooirecht

    De Europese Commissie wil via een nadere interpretatie van de biotech-richtlijn helderheid en rechtszekerheid bieden over het patenteren van natuurlijke eigenschappen op groenten en andere planten.

    Eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) deed de toezegging op het door staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) georganiseerde symposium ‘Finding the Balance’ op 18 mei in Brussel. Van Dam ziet dit als een absolute doorbraak in de discussie over kwekers- en octrooirecht. „Nederland heeft zich altijd verzet tegen patenten op natuurlijke eigenschappen en biologische processen. Een monopolie op groenten en planten is onlogisch en onwenselijk. De natuur is van ons allemaal. Het is daarom goed dat de Commissie nu deze stap zet. Daarmee zijn we er nog niet, maar er is nu wel een belangrijke horde genomen”, aldus staatssecretaris Van Dam, die het symposium in Brussel – een activiteit in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU – opende.

    Biotech-richtlijn
    Op het symposium in Brussel gaf Eurocommissaris Bienkowska aan dat aanpassen van de bestaande biotech-richtlijn niet de oplossing is. Voor het einde van het jaar komt de Commissie met de interpretatieve verklaring die onderdeel zal zijn van het brede pakket aan praktische oplossingen dat tijdens het symposium naar voren is gebracht. Enkele voorbeelden daarvan zijn meer transparantie, verbeterde toegang tot biologisch materiaal en een verbeterde samenwerking tussen het Europese Octrooi- en Kwekersrecht bureaus.

    Bron: Vakblad voor de Bloemisterij