EVO, TLN en Fenedex op de bres voor vrij verkeer binnen EU

EVO, TLN en Fenedex stellen in een brief aan het kabinet maatregelen voor die het goederenvervoer veilig kunnen laten doorstromen aan de grenzen in Europa. De organisaties willen dat het kabinet zich hier ook in Europa hard voor maakt.

Verladersorganisatie EVO, exportvereniging Fenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) willen samen met het kabinet werken aan veiligheidsmaatregelen aan de grens die tegelijkertijd het vrije verkeer van goederen garanderen.

In een brief aan het kabinet stellen de ondernemersorganisaties maatregelen voor die het goederenvervoer veilig kunnen laten doorstromen, waaronder aparte rijstroken voor het vrachtverkeer, een vrije doorgang voor bedrijven die aantoonbaar zelf voorzorgsmaatregelen nemen of slimme infraroodscans.

EVO, Fenedex en TLN vragen het kabinet om dergelijke oplossingen te bepleiten bij de regeringen van andere Europese lidstaten. Om de ongehinderde goederenstroom en het handelsverkeer binnen de Europese Unie weer volledig op gang te krijgen, moeten de grenscontroles uiteindelijk verplaatsen naar de Europese buitengrenzen. Het Nederlandse kabinet maakt zich hier al hard voor.

Bedrijven in Nederland exporteren voor ruim €310 miljard naar andere lidstaten, inclusief de doorvoer van goederen die binnenkomen op de Nederlandse mainports als Rotterdam en Schiphol. Een afname van 5 procent van deze doorvoer en export kost de Nederlandse economie al zo’n €15,5 miljard per jaar.

Naast directe schade, zorgen vertragingen van goederenstromen aan de grens ook voor verstoringen in de handel en productie, stellen EVO, TLN en Fenedex. Zo zorgen vertragingen voor strubbelingen in de relaties tussen leveranciers en afnemers en leggen zij soms productieprocessen in fabrieken elders in Europa stil omdat onderdelen te laat aankomen.

Het vrije verkeer van personen en goederen zijn de economische fundamenten onder de Europese Unie, aldus EVO, Fenedex en TLN. Alhoewel ze begrip zeggen te hebben voor de huidige veiligheidsmaatregelen en de inspanningen van het kabinet om de grenzen te beveiligen door mobiele controles, tasten volgens hen veel bedrijven in het duister over de precieze aard van de grenscontroles in andere Europese lidstaten.