Vakblad voor de Bloemisterij EZ focust op meer en betere financiering mkb

EZ focust op meer en betere financiering mkb

0

Minister Henk Kamp en staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken (EZ) gaan zich in 2015 focussen op meer en betere financiering van het mkb. Dat blijkt uit de toelichting bij de Rijksbegroting 2015.

Volgend jaar krijgen mkb-ondernemers meer ruimte om te groeien. Een speciale ambassadeur, de ’Special Envoy’ voor startups, gaat de internationale positie van Nederlandse startups en groeiers versterken. De financiële ruimte van het mkb wordt verruimd door een pakket financiële maatregelen dat kan leiden tot € 2,5 miljard aan extra financieringsruimte. Door EZ gesteunde campagnes rond alternatieve financieringsvormen verbreden bovendien het financieringsaanbod.

Toekomstfonds
Verder komt het kabinet met een Toekomstfonds dat als startkapitaal € 200 miljoen meekrijgt. Dit fonds zal het innovatieve mkb en fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek mede gaan financieren. Bovendien gaat het budget om het innovatieve mbk bij het topsectorenbeleid te betrekken, omhoog naar € 30 miljoen.

Handelsmissies
EZ zal verder in 2015 handelsmissies en promotieactiviteiten organiseren voor agrarische producten, kennis en technologie. Ook wordt ingezet op bredere toegang tot bestaande markten en meer financieringsmogelijkheden voor exportbedrijven. De aandacht gaat met name uit naar China, India, Indonesië, Brazilië, Mexico, Japan, Korea en de Verenigde Staten. Kamp en Dijksma stellen dat de Russische boycot het belang vergroot van het vinden van nieuwe afzetmarkten.